1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

DĖL APRIBOJIMO PRIEMONIŲ PASKELBIMO ATSIRADUS BIČIŲ AMERIKINIAM PUVINIUI

 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1, 9 ir 11 punktais bei 2 dalimi, 7 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalimis, 15 straipsnio 3, 6, 7 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio – teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. B1-282 , „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio – teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – nuostatų patvirtinimo", 20.10 papunkčiu, Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-27 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. B1-180 „Dėl Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo", atsižvelgdami į iš Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto gautus tyrimų rezultatus, potencialius rizikos veiksnius, keliančius grėsmę bičių amerikinio puvinio plitimui, bei siekdami užtikrinti tinkamas bičių amerikinio puvinio likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemones Utenos rajono savivaldybės teritorijoje:

1. S k e l b i a m e apribojimo priemones dėl bičių amerikinio puvinio Vaidoto Laurinavičiaus bityne, Gaidžių kaime, Tauragnų seniūnijoje.


2. S k e l b i a m e 3 km spinduliu nuo nustatytos ligos židinio apsaugos zona sekančias teritorijas:
2.1. Tauragnų seniūnijoje: Gaidžių, Sirvydžių, Rukšėnų, Lukošiūnų, Antabaltės, Bajorų, Duobulės, Balčių ir Kaboriškių kaimai bei Martyniškio, Raudožemių viensėdžiai;
2.2. Daugailių seniūnijoje: Antilgės, Kubilių, Juknėnų, Brinkliškių kaimai bei Narutiškio viensėdis.
3. N u r o d o m e apribojimo ir apsaugos zonose esantiems bitininkams ar bičių laikytojams vykdyti Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-27 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. B1-180 „Dėl Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo", numatytas veterinarines priemones.
4. P a v e d a m e Utenos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Utenos rajono visuomenės informavimo priemonėse ir Teisės aktų registre.
5. I n f o r m u o j a m e, kad už nustatytų reikalavimų nevykdymą ar jų pažeidimą taikomos adekvačios ir atgrasančios poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.
6. N u s t a t o m e, kad apribojimo priemonės atšaukiamos įvykdžius numatytas priemones, pagal atskirą Utenos VMVT teikimą.
7. N u r o d o m e, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Jonas Slapšinskas

Viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius,
pavaduojantis viršininką-valstybinį veterinarijos inspektorių Alvydas Stukas

Joomla templates by a4joomla