1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Pradedamas rengti AUŠROS GATVĖS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMO, AUŠROS G., UTENOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" VIII sk. reikalavimais pradedamas rengti AUŠROS GATVĖS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMO, AUŠROS G., UTENOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
• numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas - Aušros g., Utena;
• statinio naudojimo paskirtis - Susisiekimo komunikacijos, Keliai (gatvės) (9.2);
• teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir jo patvirtinimo data - Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-276 (2008 m. spalio 30 d.) „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo";
žemės sklypo plano schema M 1:1000 masteliu su išdėstytais esamais ir projektuojamais statiniais;
• planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga - Projektavimas 2012 08 02-2013 02 10, Statyba 2013 04 01-2013 10 31;
• projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas - UAB „Kelprojektas" I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Tel. (8 37) 22 31 86; faks. (8 37) 20 52 27; el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;
• Projekto vadovo ar kito atsakingo asmens, galinčio teikti informaciją apie Projektą vardas, pavardė, el. pašto adresas ir tel. Nr. - Edvinas Kolakauskas, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. (8 37) 20 52 50;
• Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, tel. Nr.; juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, tel. Nr.) - Utenos rajono savivaldybės administracija Utenio a. 4, LT-28503, Utena, Lietuva. Tel. (8 389) 61 600;

• informacija apie atsakingos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka priimtą sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant j atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo, atliekamos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka, išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas - vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258, Vilnius) planuojamas objektas nepatenka į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą bei Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą;
• informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo teikti pasiūlymus Projektuotojui dėl Projekto (pvz., raštu, el. paštu ir kt.) - raštu, registruotu laišku - UAB „Kelprojektas" I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Visuomenės atstovai, raštu teikdami Projektuotojui pasiūlymus dėl Projekto, privalo nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; pasiūlymo teikimo datą; informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Joomla templates by a4joomla