school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Projekto ,,Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje“ įgyvendinimas

2014 2020 ESFivpSiekiant prisidėti prie Utenos regiono turizmo ir kultūros paveldo plėtros bei skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę stiprinant įstaigų materialinę bazę Utenos rajone, įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Utenos rajono savivaldybės lėšomis finansuojamas projektas ,,Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje".

UMM FasadaiRemiantis užsienio šalių patirtimi ir geraisiais pavyzdžiais Lietuvoje, kultūros paveldas turi didžiulį pritaikymo tiek turizmo reikmėms, tiek kitiems visuomenės socialiniams, ekonominiams, kultūros ar edukacijos poreikiams potencialą. Vis dėlto, visos kultūros paveldo teikiamos galimybės dar nėra išnaudotos. Todėl šalyje įgyvendinama Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. programa, kuria siekiama kultūros paveldo objektus labiau pritaikyti šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, išlaikant pusiausvyrą tarp jų modernizavimo ir autentiškumo išsaugojimo.

Planuojamos projekto ,,Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje" veiklos atitinka Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos ir Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. programos nuostatas. Projektu siekiama prisidėti prie valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – senosios Utenos pašto stoties, išsaugojimo ir aktualizavimo, sukuriant papildomus lankytojų srautus. 1830–1836 m. Sankt Peterburgo–Varšuvos trakto viduryje pastatyta svarbi pašto stotis (architektas Vaclovas Ričelis) yra vertingas savo architektūra ir istorija objektas, reikšmingai susijęs su Utenos miesto plėtra. Šiuo metu – tai seniausi mieste išlikę mūro pastatai, kuriuose paslaugas teikia Utenos meno mokykla, ir viena iš įdomiausių rajono lankytinų vietų. Projekto metu numatyta atlikti senosios pašto stoties pastatų, įtrauktų į Kultūros vertybių registrą, remonto darbus, sukurti ekspozicijų, edukacijų, kultūros ir meno veiklai skirtas erdves, įsigyti edukacinei veiklai reikalingus baldus, įdiegti Trakto istorijos edukacinės klasės funkciją. Tikimasi, kad atnaujintas pašto stoties statinių kompleksas sulauks daugiau lankytojų, bus skatinamas gyventojų domėjimasis kultūros paveldu, projekto veiklos turės įtakos kultūrinio turizmo vystymui Utenos krašte.
Projektą ,,Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje" vykdo Utenos rajono savivaldybės administracija. Projekto partneris – Utenos meno mokykla.
2017 m. birželio 23 d. pasirašius finansavimo ir administravimo sutartį, projektui įgyvendinti skirta 240 513 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Bendra projekto vertė – 282 956 Eur. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. sausio 31 d.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus".

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041