1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Aktualus pakeitimas įstatyme dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo". Nuo 2016 m. kovo 17 d. įsigaliojo LR Vyriausybes nutarimo NR. 1725 pakeitimai.

Juose nurodyta už statybos techninę priežiūrą, vykdytą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo laikotarpiu iki 2016 m. gruodžio 31 d., butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procentų faktinių išlaidų, tačiau ši kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane. Nuo 2017 m. sausio 1 d. už statybos techninę priežiūrą apmokama arba kompensuojama 50 procentų šiame papunktyje nurodytų išlaidų.

Už daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, suteiktas iki 2016 m. gruodžio 31 d., butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,1 euro per mėnesį už kv. metrą buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. Už daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, suteiktas nuo 2017 m. sausio 1 d., apmokama arba kompensuojama 50 procentų šiame papunktyje nurodytų išlaidų.

Joomla templates by a4joomla