1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūros komisijos posėdis

Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūros komisija rinkosi į antrąjį posėdį. Komisijos posėdyje dalyvavo UAB „Utenos butų ūkis" vyresnysis statinių priežiūros inžinierius Rimantas Dijokas. Posėdžio pirmininkas Jonas Slapšinskas pristatė Komisijai darbotvarkę, kurioje buvo svarstomi trys klausimai:

1. Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo administratoriaus UAB „Utenos butų ūkis" programos įgyvendinimo priemonių plano derinimo.

2. Dėl Inžinerinės ir socialinės infrastruktūros atnaujinimo projektų įgyvendinimo ir gatvių apšvietimo tinklų administratoriaus UAB „Utenos komunalininkas" įgyvendinimo priemonių plano derinimo.

3. Dėl Informacijos apie Aukštakalnio kvartalo daugiabučių namų planuojamus susirinkimus.

Svarstant Daugiabučių namų atnaujinimo administratoriaus UAB „Utenos butų ūkis" programos įgyvendinimo priemonių planą UAB „Utenos butų ūkis" direktoriaus pavaduotojas Bronius Šaukeckas Komisijai pristatė Utenos miesto Aukštakalnio daugiabučių namų kvartalo renovacijos, įgyvendinant energetinio efektyvumo didinimo programą, priemonių planą, kuris yra parengtas detalizuojant veiksmus 2016-2021 metų laikotarpyje, numatant priemones, vykdymo terminus ir atsakingus vykdytojus bei lėšų poreikį ir numatomus finansavimo šaltinius. Šiuo klausimu nutarta patvirtinti Utenos miesto Aukštakalnio daugiabučių namų kvartalo renovacijos, įgyvendinant energetinio efektyvumo didinimo programą, priemonių planą ir įpareigoti UAB „Utenos butų ūkis" jį įgyvendinti.

Svarstant klausimą dėl inžinerinės ir socialinės infrastruktūros atnaujinimo projektų įgyvendinimo ir gatvių apšvietimo tinklų administratoriaus UAB „Utenos komunalininkas" įgyvendinimo priemonių plano Komisijos narys Rimantas Kaušylas pristatė, kad planas parengtas detalizuojant inžinerinės ir socialinės infrastruktūros atnaujinimo priemones, numatant jų vykdymo terminus ir atsakingus vykdytojus bei lėšų poreikį ir numatomus finansavimo šaltinius. Komisijos pirmininkas Jonas Slapšinskas pažymėjo, kad finansavimo galimybės išnagrinėtos ir aptartos praeitame posėdyje ir nutarta socialinės ir inžinerinės infrastruktūros modernizavimo projektus įgyvendinti taikant privačios ir viešosios partnerystės finansavimo modelį, jeigu gyventojai norės ir pritars renovuotis daugiabučius namus. Po susirinkimų su gyventojais, bus nutarta dėl tolimesnių veiksmų, o Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius bus įpareigotas parengti pirminius dokumentus. Šiuo klausimu nutarta patvirtinti Utenos miesto Aukštakalnio daugiabučių namų kvartalo renovacijos, įgyvendinant energetinio efektyvumo didinimo programą, priemonių planą ir įpareigoti UAB „Utenos komunalininkas" jį įgyvendinti.

Komisija patvirtino Aukštakalnio kvartalo daugiabučių namų planuojamų susirinkimų grafiką, vietą bei organizavimo tvarką. Gyventojų priimti sprendimai turės lemiamą įtaką sėkmingam demonstracinio Aukštakalnio kvartalo sutvarkymo projekto įgyvendinimui, tad raginame Taikos gatvės gyventojus aktyviai dalyvauti susirinkimuose, kurie vyksta Aukštakalnio progimnazijoje.

Joomla templates by a4joomla