school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams ir rengiamas šiais atvejais:

1. kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami (išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai, ir atvejus, nustatytus šių Taisyklių 6 punkte);

2. kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);

3. kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;

4. kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

5. kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka);

6. kai įsiterpusį valstybinės žemės plotą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais numatoma sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

 7. kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui, išskyrus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.

Iniciatoriai prašymą organizuoti Projekto rengimą pateikia savivaldybės administracijos direktoriui raštu, užpildydami Taisyklių 1 priede nurodytą prašymo formą arba elektroninę prašymo formą ŽPDRIS.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Organizatorius prašymą organizuoti Projekto rengimą išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ir priima sprendimą pradėti rengti Projektą arba motyvuotai atsisako organizuoti Projekto rengimą

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti žemės sklypo savininkas ar jo įgaliotas asmuo

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas;

2. Žemės sklypo (-ų) ir pastato (-ų) (jeigu jų yra žemės sklype) Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašo kopija;

3. Žemės sklypo (ų) plano kopija;

4. Planavimo pasiūlymų schema;

5. Notaro patvirtintas įgaliojimas (jeigu sklypo savininką atstovauja įgaliotas asmuo).

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (Parsisiųsti)

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Indrė Gelčienė

Tel.: (8-655) 70 690

El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041