1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2018 m. kovo mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2018 m. kovo 26 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-130 „Dėl strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo. 

5. Dėl pritarimo projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje, I etapas".

6. Dėl pritarimo projektui „Senjorų socialinė integracija" („Social inclusion of elderly people").

7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Amber forest".

8. Dėl išvados pateikimo.

9. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

10. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

11. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2018 metams patvirtinimo.

13. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.

14. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo.

15. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

16. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

17. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

18. Dėl sutikimo statinio statybai.

19. Dėl asmenų skyrimo į viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis" valdybą ir įgaliojimo balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime.
20. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Utenos nardymo klubas". 

21. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro įstatų pakeitimo.

22. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas".

23. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

24. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Vilties g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas".
Pranešėja – D. Šimonėlienė 
25. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (S. Kairio atminimo lentos) perdavimo patikėjimo teise Utenos kraštotyros muziejui. 

26. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Vaižganto g. 22-309, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

37. Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo. 

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2018 m. kovo 26 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitai.

2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-130 „Dėl strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl pritarimo projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje, I etapas".

6. Dėl pritarimo projektui „Senjorų socialinė integracija" („Social inclusion of elderly people"). 
7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Amber forest".

8. Dėl išvados pateikimo.

9. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

10. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

11. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2018 metams patvirtinimo.

13. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.

14. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo.

15. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

16. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

17. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio

18. Dėl sutikimo statinio statybai.

19. Dėl asmenų skyrimo į viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis" valdybą ir įgaliojimo balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime.

20. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Utenos nardymo klubas".

21. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro įstatų pakeitimo.

22. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas".

23. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

24. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Vilties g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas".

25. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (S. Kairio atminimo lentos) perdavimo patikėjimo teise Utenos kraštotyros muziejui.

26. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Vaižganto g. 22-309, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos strategijos 2018-2024 metams patvirtinimo.

28. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių skaičiaus, mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2018-2019 mokslo metams nustatymo.

29. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio ,,Varpelis" nuostatų patvirtinimo.

30. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

31. Dėl viešų konkursų biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja yra Utenos rajono savivaldybė, vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo.

32. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti organizavimo.

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-167„Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose"

pakeitimo.

34. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.

35. Dėl naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo VšĮ Utenos ligoninėje suderinimo.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo ir jos pateikimo.

37. Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo.

38. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo'' pakeitimo.

39. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo" pakeitimo.

40. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).

41. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).

42. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos.

43. Dėl Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitos už 2017 metus.

44. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017 m. veiklos ataskaitos.
45. Informacija dėl klausimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros strategijos 2018-2024 metams patvirtinimo" svarstymo atidėjimo.

46. Informacija dėl klausimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-127 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo" pakeitimo" svarstymo atidėjimo.

47. Informacija dėl klausimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų emigracijos, nedarbo mažinimo ir socialinės politikos, užtikrinant šeimos ir vaiko gerovę, programos projekto patvirtinimo" svarstymo atidėjimo.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2018 m. kovo 26 d. 15.30 val., Tarybos posėdžių salėje):

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitai.

2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-130 „Dėl strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl pritarimo projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje, I etapas".

6. Dėl pritarimo projektui „Senjorų socialinė integracija" („Social inclusion of elderly people").

7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Amber forest".

8. Dėl išvados pateikimo.

9. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

10. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

11. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklosataskaitai.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2018 metams patvirtinimo.

13. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.

14. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo.

15. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

16. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

17. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio

18. Dėl sutikimo statinio statybai.

19. Dėl asmenų skyrimo į viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis" valdybą ir įgaliojimo balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime.

20. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Utenos nardymo klubas".

21. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro įstatų pakeitimo.

22. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas".

23. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

24. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Vilties g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas".

25. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (S. Kairio atminimo lentos) perdavimo patikėjimo teise Utenos kraštotyros muziejui.

26. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Vaižganto g. 22-309, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos strategijos 2018-2024 metams patvirtinimo.

28. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių skaičiaus, mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2018-2019 mokslo metams nustatymo.

29. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio  „Varpelis" nuostatų patvirtinimo.

30. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

31. Dėl viešų konkursų biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja yra Utenos rajono savivaldybė, vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo.

32. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti organizavimo.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-167„Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose" pakeitimo.

34. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.

35. Dėl naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo VšĮ Utenos ligoninėje suderinimo.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo ir jos pateikimo.

37. Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo.

38. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo'' pakeitimo.

39. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo" pakeitimo.

40. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).

41. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).

42. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2017 metųveiklos ataskaitos.

43. Dėl Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitos už 2017 metus.

44. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017 m. veiklos ataskaitos.

45. Informacija dėl klausimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros strategijos 2018-2024 metams patvirtinimo" svarstymo atidėjimo.

46. Informacija dėl klausimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-127 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo" pakeitimo" svarstymo atidėjimo.
47. Informacija dėl klausimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų emigracijos, nedarbo mažinimo ir socialinės politikos, užtikrinant šeimos ir vaiko gerovę, programos projekto patvirtinimo" svarstymo atidėjimo.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2018 m. kovo 26 d. 15.30 val., 207 kab.):

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos strategijos 2018-2024 metams patvirtinimo.

28. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių skaičiaus, mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2018-2019 mokslo metams nustatymo.

29. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio ,,Varpelis" nuostatų patvirtinimo.

30. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

44. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017 m. veiklos ataskaitos.

Joomla templates by a4joomla