1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2017 m. lapkričio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2017 m. lapkričio 27 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.

2. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metams.  

3. Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašo 2017 metams patvirtinimo.

4. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas“ mokesčių lengvatų.

5. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

6. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

7. Dėl Utenos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo.

8. Dėl pritarimo projektui ,,Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų modernizavimas“.  

9. Dėl pritarimo projektui ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Utenos rajone“.

10. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo.

11. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.    

12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai.

13. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono neįgaliųjų draugijai.

14. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

15. Dėl VšĮ Utenos ligoninės auditoriaus išrinkimo.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2017 m. lapkričio 27 d. 15.30 val., 324 kab.):

 1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.

2. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metams.

3. Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių  Utenos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašo 2017 metams patvirtinimo.

4. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas“ mokesčių lengvatų.

5. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

6. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

7. Dėl Utenos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo.

8. Dėl pritarimo projektui ,,Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų modernizavimas“.

9. Dėl pritarimo projektui ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Utenos rajone“.

10. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo.

 11. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.

 12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai.

13. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono neįgaliųjų draugijai.

14. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

15. Dėl VšĮ Utenos ligoninės auditoriaus išrinkimo.

 16. Dėl nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui – darželiui „Saulutė“.

 17. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ nuostatų patvirtinimo.    

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos  finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

19. Dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui stoti į Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociaciją.

20. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, 2017 m. nukentėjusiems dėl nepalankių žemdirbystei hidrometeorologinių sąlygų Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo.    

21. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje 54.2 ar 54.3 verčių zonoje.    

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.    

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.    

24. Dėl savivaldybės susisiekimo infrastruktūros tobulinimo per miestus ir gyvenvietes prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetų sąrašo siūlymo.    

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.    

26. Dėl sutikimo nustatyti servitutą.

27. Dėl sutikimo nustatyti servitutą.

28. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).

29. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Vyžuonų sen.).

30. Informacija apie savivaldybės biudžeto vykdymą ir įsiskolinimų būklę 2017 m. spalio 1 d.

31. Informacija dėl investicinės politikos strategijos.

32. Informacija dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžio 2018 metams nustatymo.

33. Informacija dėl vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtros ir rekonstravimo galimybių  savivaldybės teritorijoje.

 Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2017 m. lapkričio 27 d. 15.30 val., 323 kab.):

 1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.

2. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metams.  

3. Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių   Utenos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašo 2017 metams patvirtinimo.  

4. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas“ mokesčių lengvatų.  

5. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.  

6. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.  

7. Dėl Utenos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo.  

8. Dėl pritarimo projektui ,,Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų modernizavimas“.  

9. Dėl pritarimo projektui ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Utenos rajone“.  

10. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo.    

11. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.    

12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos  sutartį asociacijai Utenos rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai.    

13. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos  sutartį asociacijai Utenos rajono neįgaliųjų draugijai.    

14. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.    

15. Dėl VšĮ Utenos ligoninės auditoriaus išrinkimo.

16. Dėl nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui – darželiui „Saulutė“.    

17. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ nuostatų patvirtinimo.    

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos  finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.    

19. Dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui stoti į Lietuvos  šiaurietiškojo ėjimo asociaciją.    

20. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, 2017 m.  nukentėjusiems dėl nepalankių žemdirbystei hidrometeorologinių sąlygų Utenos rajone, tvarkos  aprašo patvirtinimo.    

21. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje 54.2 ar 54.3 verčių zonoje.    

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.    

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.    

24. Dėl savivaldybės susisiekimo infrastruktūros tobulinimo per miestus ir gyvenvietes prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetų sąrašo siūlymo.    

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.    

26. Dėl sutikimo nustatyti servitutą.    

27. Dėl sutikimo nustatyti servitutą.    

28. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).    

29. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Vyžuonų sen.).    

30. Informacija apie savivaldybės biudžeto vykdymą ir įsiskolinimų būklę 2017 m. spalio 1 d.    

31. Informacija dėl investicinės politikos strategijos.    

32. Informacija dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžio 2018 metams nustatymo.    

33. Informacija dėl vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtros ir rekonstravimo galimybių savivaldybės teritorijoje.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2017 m. lapkričio 27 d. 15.30 val., 207 kab.):

1. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ nuostatų patvirtinimo.

Joomla templates by a4joomla