1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2017 m. spalio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2017 m. spalio 23 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.  

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.  

3. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų nustatymo.  

4. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai“.  

5. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos mėsa“.  

6. Dėl sutikimo perduoti savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn ir sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.  

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2001 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-156 „Dėl patalpų bendrosios praktikos gydytojo kabinetui įrengti“ pakeitimo.  

8. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.  

9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Donelaičio g. 38, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Utenos Juventus“.  

10. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.    

11. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.    

12. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.    

13. Dėl valstybės nekilnojamojo turto (negyvenamosios patalpos–garažo, Stoties g. 28 A-2, Utenoje) pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.    

14. Dėl įgaliojimo atstovauti Utenos rajono savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose.    

15. Dėl pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų tvarkymo tinklų.    

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-111 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir  medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo.    

17. Dėl vienkartinių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.    

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2017 m. spalio 23 d. 15.30 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.  

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.  

3. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų nustatymo.  

4. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai“.  

5. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos mėsa“.  

6. Dėl sutikimo perduoti savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn ir sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.  

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2001 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-156 „Dėl patalpų bendrosios praktikos gydytojo kabinetui įrengti“ pakeitimo.  

8. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.  

9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Donelaičio g. 38, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Utenos Juventus“.  

10. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.    

11. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.    

12. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto  nurašymo.    

13. Dėl valstybės nekilnojamojo turto (negyvenamosios patalpos–garažo, Stoties g. 28 A-2, Utenoje) pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.    

14. Dėl įgaliojimo atstovauti Utenos rajono savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose.    

15. Dėl pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų tvarkymo tinklų.    

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-111 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir  medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo.    

17. Dėl vienkartinių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.    

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.    

19. Informacija dėl socialinės politikos Utenos rajone situacijos ir perspektyvų.    

20. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės 2016-2017 metais vykdytus viešuosius pirkimus.    

21. Informacija apie Savivaldybės nenaudojamą, nereikalingą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus, bei jų panaudojimo perspektyvas.    

22. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano vykdymą.    

23. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2017 m. spalio 23 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.  

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš  

savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.  

3. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai  veiklai ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų nustatymo.

4. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai“.  

5. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos mėsa“.  

6. Dėl sutikimo perduoti savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn ir sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.  

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2001 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-156 „Dėl patalpų bendrosios praktikos gydytojo kabinetui įrengti“ pakeitimo.  

8. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.  

9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Donelaičio g. 38, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Utenos Juventus“.  

10. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.    

11. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.    

12. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.    

13. Dėl valstybės nekilnojamojo turto (negyvenamosios patalpos–garažo, Stoties g. 28 A-2, Utenoje) pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.    

14. Dėl įgaliojimo atstovauti Utenos rajono savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose.    

15. Dėl pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų tvarkymo tinklų.    

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-111 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo.     

17. Dėl vienkartinių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.     

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.

19. Informacija dėl socialinės politikos Utenos rajone situacijos ir perspektyvų.     

20. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės 2016-2017 metais vykdytus viešuosius pirkimus.     

21. Informacija apie Savivaldybės nenaudojamą, nereikalingą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus, bei jų panaudojimo perspektyvas.     

22. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano vykdymą.    

23. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą.

Joomla templates by a4joomla