1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2017 m. rugsėjo mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2017 m. rugsėjo 25 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

 4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos  priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.  

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.  

6. Dėl garantijos už UAB „Utenos vandenys“ imamą ilgalaikę paskolą suteikimo.  

7. Dėl pritarimo projektui „Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos modernizavimas“.  

8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.  

9. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos meno mokyklai.  

10. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto (autobuso „Mercedes-Benz Sprinter 311 CD1“) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos r. Užpalių gimnazijai.    

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Taikos g. 6, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Utenos viltis“ pakeitimo.  

12. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo.    

13. Dėl R. K. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2017 m. rugsėjo 25 d. 15.30 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.  

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-204 ,,Dėl seniūnijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas“ pripažinimo netekusiu      galios. 

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-341 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“

pakeitimo.  

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos  priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.  

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.  

6. Dėl garantijos už UAB „Utenos vandenys“ imamą ilgalaikę paskolą suteikimo.  

7. Dėl pritarimo projektui „Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos modernizavimas“.  

8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.  

9. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos meno mokyklai.  

10. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto (autobuso „Mercedes-Benz Sprinter 311 CD1“) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos r. Užpalių gimnazijai.    

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Taikos g. 6, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį  

asociacijai sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Utenos viltis“ pakeitimo.    

12. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo.   

13. Dėl R. K. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.    

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS–218 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.    

15. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą.    

16. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų  pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.    

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo

      patvirtinimo” pakeitimo   

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių koeficientų nustatymo.    

19. Dėl Vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.    

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.    

21. Dėl sutikimo finansuoti dalies Moliakalnio gatvės asfaltbetonio dangos įrengimo darbus.     

22. Dėl Utenos rajono vietinės reikšmės viešųjų kelių remonto programos patvirtinimo.    

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-245 „Dėl  elektromobilių įkrovimo prieigų plano Utenos rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo.    

24. Dėl sutikimo nustatyti servitutą.    

25. Dėl sutikimo nustatyti servitutus.    

26. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Šaudinių k.).    

27. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Norvaišių k.).    

28. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).    

29. Informacija apie Utenos miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo programos 2016-2018 metais vykdymą.    

30. Informacija apie Utenos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programų įgyvendinimą.    

31. Informacija apie Vyžuonėlių dvaro atgaivinimo projektą.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2017 m. rugsėjo 25 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.  

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-204 ,,Dėl seniūnijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas“ pripažinimo netekusiu  galios.  

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-341 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo.  

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.  

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.  

6. Dėl garantijos už UAB „Utenos vandenys“ imamą ilgalaikę paskolą suteikimo.  

7. Dėl pritarimo projektui „Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos modernizavimas“.  

8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.  

9. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos meno mokyklai.  

10. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto (autobuso „Mercedes-Benz Sprinter 311 CD1“) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos r. Užpalių gimnazijai.    

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Taikos g. 6, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Utenos viltis“ pakeitimo.    

12. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo.    

13. Dėl R. K. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.    

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS–218 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.    

15. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą.    

16. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų  pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.    

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo    

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių koeficientų nustatymo.    

19. Dėl Vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.    

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.    

21. Dėl sutikimo finansuoti dalies Moliakalnio gatvės asfaltbetonio dangos įrengimo darbus.     

22. Dėl Utenos rajono vietinės reikšmės viešųjų kelių remonto programos patvirtinimo.  

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-245 „Dėl elektromobilių įkrovimo prieigų plano Utenos rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo.    

24. Dėl sutikimo nustatyti servitutą.    

25. Dėl sutikimo nustatyti servitutus.    

26. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Šaudinių k.).    

27. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Norvaišių k.).    

28. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).    

29. Informacija apie Utenos miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo programos 2016-2018 metais vykdymą.    

30. Informacija apie Utenos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programų įgyvendinimą.    

31. Informacija apie Vyžuonėlių dvaro atgaivinimo projektą.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2017 m. rugsėjo 25 d. 15.30 val., 207 kab.):

7. Dėl pritarimo projektui „Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos modernizavimas“.

9. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos meno mokyklai.  

10. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto (autobuso „Mercedes-Benz Sprinter 311 CD1“) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos r. Užpalių gimnazijai.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS–218 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.    

15. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą.    

16. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų  pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.    

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.    

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų  dalių koeficientų nustatymo.


Joomla templates by a4joomla