1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2017 m. gegužės mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2017 m. gegužės 24 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl 2017 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio nustatymo.

2. Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitai.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo.

6. Dėl pritarimo projektui ,,Utenos Aukštakalnio progimnazijos vidaus patalpų modernizavimas".

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-207 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ krizių centrui „Angelų pieva" pakeitimo.

10. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (mokyklinį M2 klasės autobusą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.

11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Taikos g. 6, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Utenos viltis".

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

13. Dėl būsto, esančio Taikos g. 14-10, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

14. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (dviračių stovų) perdavimo patikėjimo teise.

15. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos muzikos mokyklai.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2017 m. gegužės 22 d. 15.30 val., 324 kab.):

1. Dėl 2017 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio nustatymo.

2. Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitai.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo.

6. Dėl pritarimo projektui ,,Utenos Aukštakalnio progimnazijos vidaus patalpų modernizavimas".

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-207 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ krizių centrui „Angelų pieva" pakeitimo.

10. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (mokyklinį M2 klasės autobusą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.

11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Taikos g. 6, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Utenos viltis".

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

13. Dėl būsto, esančio Taikos g. 14-10, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

14. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (dviračių stovų) perdavimo patikėjimo teise.

15. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos muzikos mokyklai.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių ir sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų pareigybių aprašymų patvirtinimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-50 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių

koeficientų nustatymo" pakeitimo.

18. Dėl kai kurių Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano patvirtinimo.

20. Dėl prioritetinės Utenos rajono žvyrkelių ruožų asfaltavimo eilės siūlymo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo" pakeitimo.

22. Dėl sutikimo nustatyti servitutus.

23. Informacija dėl 2017 metų savivaldybės tarybos veiklos plane numatytų klausimų svarstymo atidėjimo.

24. Dėl informacijos apie Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimą.

25. Informacija dėl Utenos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo veiklos ataskaitos.

26. Informacija dėl Darbo grupės išvados pateikimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2017 m. gegužės 22 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl 2017 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio nustatymo.

2. Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitai.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo.

6. Dėl pritarimo projektui ,,Utenos Aukštakalnio progimnazijos vidaus patalpų modernizavimas".

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-207 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ krizių centrui „Angelų pieva" pakeitimo.

10. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (mokyklinį M2 klasės autobusą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.

11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Taikos g. 6, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Utenos viltis".

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

13. Dėl būsto, esančio Taikos g. 14-10, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

14. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (dviračių stovų) perdavimo patikėjimo teise.

15. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos muzikos mokyklai.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių ir sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų pareigybių aprašymų patvirtinimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-50 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių

koeficientų nustatymo" pakeitimo.

18. Dėl kai kurių Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano patvirtinimo.

20. Dėl prioritetinės Utenos rajono žvyrkelių ruožų asfaltavimo eilės siūlymo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo" pakeitimo.

22. Dėl sutikimo nustatyti servitutus.

23. Informacija dėl 2017 metų savivaldybės tarybos veiklos plane numatytų klausimų svarstymo atidėjimo.

24. Dėl informacijos apie Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimą.

25. Informacija dėl Utenos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo veiklos ataskaitos.

26. Informacija dėl Darbo grupės išvados pateikimo.

Joomla templates by a4joomla