1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2017 m. vasario mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2017 m. vasario 8 d. 15.00 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte): 
1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projekto.

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2017 m. vasario 20 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2017 – 2019 metų priemonių plano patvirtinimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 – 2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo.

10. Dėl išvados pateikimo.

11. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2017 metams patvirtinimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 metų veiklos plano patvirtinimo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-116 „Dėl darbo grupės sudarymo" pakeitimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

16. Dėl pritarimo projektams pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.6.1-apva-v-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas".

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl asmenų delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą" pakeitimo.

18. Dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti UAB „Utenos autobusų parkas" išorės veiklos auditą.

19. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva".

20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

21. Dėl ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

22. Dėl Remigijaus Baltuškonio atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

23. Dėl Agatos Vabolienės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

24. Dėl Aleksandro Trofimovo atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2017 m. vasario 20 d. 15.30 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių patvirtinimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017 m. programos patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2017 – 2019 metų priemonių plano patvirtinimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 – 2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo.

10. Dėl išvados pateikimo.

11. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2017 metamspatvirtinimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 metų veiklos plano patvirtinimo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-116 „Dėl darbo grupės sudarymo" pakeitimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

16. Dėl pritarimo projektams pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.6.1-apva-v-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas".

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl asmenų delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą" pakeitimo.

18. Dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti UAB „Utenos autobusų parkas" išorės veiklos auditą.

19. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva".

20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

21. Dėl ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

22. Dėl Remigijaus Baltuškonio atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

23. Dėl Agatos Vabolienės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

24. Dėl Aleksandro Trofimovo atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių koeficientų nustatymo

27. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų tėvams (globėjams, rūpintojams) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

30. Dėl leidimo nuomotis pagal veiklos nuomos sutartis lengvuosius tarnybinius automobilius.

31. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Leliūnų mstl.).

32. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Utenos mieste).

33. Ataskaita apie Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimą Utenos rajono savivaldybėje.

34. Informacija dėl specializuotų alkoholio parduotuvių steigimo galimų padarinių.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2017 m. vasario 20 d. 15.30 val., 207 kab.):

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo.

27. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų tėvams (globėjams, rūpintojams) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2017 m. vasario 20 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių patvirtinimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017 m. programos patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2017 – 2019 metų priemonių planopatvirtinimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 – 2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo.

10. Dėl išvados pateikimo.

11. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2017 metams patvirtinimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 metų veiklos plano patvirtinimo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-116 „Dėl darbo grupės sudarymo" pakeitimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

16. Dėl pritarimo projektams pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.6.1-apva-v-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas".

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl asmenų delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą" pakeitimo.

18. Dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti UAB „Utenos autobusų parkas" išorės veiklos auditą.

19. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva".

20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

21. Dėl ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

22. Dėl Remigijaus Baltuškonio atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

23. Dėl Agatos Vabolienės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

24. Dėl Aleksandro Trofimovo atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių koeficientų nustatymo

27. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų tėvams (globėjams, rūpintojams) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo

patvirtinimo" pakeitimo.

30. Dėl leidimo nuomotis pagal veiklos nuomos sutartis lengvuosius tarnybinius automobilius.

31. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Leliūnų mstl.).

32. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Utenos mieste).

33. Ataskaita apie Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimą Utenos rajono savivaldybėje.

34. Informacija dėl specializuotų alkoholio parduotuvių steigimo galimų padarinių.

Joomla templates by a4joomla