1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2015 m. kovo mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2014 m. kovo 23 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

2. Dėl išvados pateikimo.

3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS -124 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Utenos rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos, Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metais sąmatos patvirtinimo.

6. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotinio akcininkų susirinkimo.

7. Dėl būsto, esančio Aušros g. 28-20, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinius tinklus) savivaldybės nuosavybėn.

9. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos vandenys".

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-305 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo" pakeitimo.

11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (kompiuterinę įrangą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-283 ,,Dėl sąrašų prioritetų nustatymo socialinio būsto nuomai" pripažinimo netekusiu galios.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo.

14. Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento Almai Gaidienei nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo", 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl socialinių įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo nustatymo", 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Dianos Deveikienės paskyrimo į pareigas" 2 punkto, 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų nustatymo" 3 punkto, 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-392 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl socialinių įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo nustatymo" pakeitimo" pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo.

15. Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento Virginijai Stukienei nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2015-2016 m. m. nustatymo.

17. Dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

18. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

19. Dėl Utenos „Saulės" gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

20. Dėl Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės ir VšĮ „Gamtos ateitis" bendradarbiavimo sutarčiai.

24. Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Ąžuolijos k.).

25. Dėl 2014 metų Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos ataskaitos pateikimo.

26. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės pasirengimo euro įvedimui priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos.

27. Dėl informacijos apie numatomus 2015 m. vandentvarkos darbų Utenos rajone projektus pateikimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2014 m. kovo 23 d. 15.30 val., 109 kab.)

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

2. Dėl išvados pateikimo.

3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS -124 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių

sprendimams įgyvendinti Utenos rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos, Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metais sąmatos patvirtinimo.

6. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotinio akcininkų susirinkimo.

7. Dėl būsto, esančio Aušros g. 28-20, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinius tinklus) savivaldybės nuosavybėn.

9. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos vandenys".

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-305 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo" pakeitimo.

11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (kompiuterinę įrangą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-283 ,,Dėl sąrašų prioritetų nustatymo socialinio būsto nuomai" pripažinimo netekusiu galios.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo.

14. Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento Almai Gaidienei nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo", 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl socialinių įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo nustatymo", 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Dianos Deveikienės paskyrimo į pareigas" 2 punkto, 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų nustatymo" 3 punkto, 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-392 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl socialinių įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo nustatymo" pakeitimo" pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo.

15. Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento Virginijai Stukienei nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2015-2016 m. m. nustatymo.

17. Dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

18. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

19. Dėl Utenos „Saulės" gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

20. Dėl Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės ir VšĮ „Gamtos ateitis" bendradarbiavimo sutarčiai.

24. Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Ąžuolijos k.).

25. Dėl 2014 metų Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos ataskaitos pateikimo.

26. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės pasirengimo euro įvedimui priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos.

27. Dėl informacijos apie numatomus 2015 m. vandentvarkos darbų Utenos rajone projektus pateikimo.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2014 m. kovo 23 d. 15.30 val., Tarybos posėdžių salėje):

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

2. Dėl išvados pateikimo.

3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS -124 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių

sprendimams įgyvendinti Utenos rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos, Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metais sąmatos patvirtinimo.

6. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotinio akcininkų susirinkimo.

7. Dėl būsto, esančio Aušros g. 28-20, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinius tinklus) savivaldybės nuosavybėn.

9. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos vandenys".

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-305 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo" pakeitimo.

11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (kompiuterinę įrangą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-283 ,,Dėl sąrašų prioritetų nustatymo socialinio būsto nuomai" pripažinimo netekusiu galios.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo.

14. Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento Almai Gaidienei nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo", 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl socialinių įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo nustatymo", 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Dianos Deveikienės paskyrimo į pareigas" 2 punkto, 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų nustatymo" 3 punkto, 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-392 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl socialinių įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo nustatymo" pakeitimo" pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo.

15. Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento Virginijai Stukienei nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2015-2016 m. m. nustatymo.

17. Dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

18. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

19. Dėl Utenos „Saulės" gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

20. Dėl Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės ir VšĮ „Gamtos ateitis" bendradarbiavimo sutarčiai.

24. Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Ąžuolijos k.).

25. Dėl 2014 metų Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos ataskaitos pateikimo.

26. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės pasirengimo euro įvedimui priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos.

27. Dėl informacijos apie numatomus 2015 m. vandentvarkos darbų Utenos rajone projektus pateikimo.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2014 m. kovo 23 d. 15.30 val., 227 kab.):

1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (kompiuterinę įrangą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo.

3. Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento Virginijai Stukienei nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2015-2016 m. m. nustatymo.

5. Dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

6. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

7. Dėl Utenos „Saulės" gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

8. Dėl Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Joomla templates by a4joomla