school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Būsto šildymo, karšto ir geriamo vandens išlaidų kompensacija

2021 12 27 SADM skrajute kompensacija uz busto sildymaNepasiturintys gyventojai gali kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių dėl būsto šildymo, karšto ir geriamo vandens išlaidų kompensacijos.
Atkreipiame dėmesį, kad norint gauti kompensaciją, dėl jos atskirai prašymus turi pateikti visi viename būste gyvenamąją vietą deklaravę arba būstą nuomojantys vieni gyvenantys asmenys arba šeimos. Šildymo kompensacija skiriama atsižvelgus į būste gyvenančių asmenų bendras pajamas, būsto plotą bet turimas turtas laikinai nevertinamas (dėl ekstremalios situacijos).
Preliminarų priklausančios kompensacijos dydį galite sužinoti pasinaudoję šia skaičiuokle vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.
SVARBU! Grąžinamos dviejų praėjusių mėnesių būsto šildymo, karšto ir geriamo vandens išlaidų kompensacijos (pvz. kreipiantis vasario mėnesį kompensacijas galima gauti nuo gruodžio ar sausio mėnesio).
Prašymą galite teikti Jums patogiu būdu:
Jei dėl kompensacijų kreipiamasi pirmą kartą arba po ilgos pertraukos (kompensacijos nebegaunamos nuo 2021-01-01):
• SPIS sistemoje. Vaizdo instrukcijos, kaip užpildyti ir pateikti prašymus:
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9hN7ORjV8

Continue Reading

Patvirtintas lėšų skyrimo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metais projektų sąrašas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 57 punktu, ir atsižvelgdamas į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. gruodžio 22 d. raštą Nr. (3.1)-SD-1396 „Dėl valstybės biudžeto lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektams įgyvendinti patikslinimo“ ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos, sudarytos Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. AĮ-1343 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“, 2021 m. gruodžio 15 d. siūlymą Nr. PV-19 ,,Dėl lėšų skyrimo 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams“ Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. AĮ-1589 ,,Dėl lėšų skyrimo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams“ patvirtino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metais finansuotinų projektų sąrašą ir jiems finansuoti skirtas lėšas bei atmestinų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metais projektų sąrašą.

Leliūnų socialinės globos namams – EQUASS kokybės sertifikatas

sertifikatasUtenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namams suteiktas „EQUASS Assurance in Social Services“ kokybės sertifikatas.
EQUASS – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. EQUASS sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis ir grindžiami Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema. Tai plačiausiai pripažįstamas Europos kokybės principų komplektas, kuris yra pagrįstas visuotinėmis vertybėmis. Jis apima lyderystę, personalą, teises, etiką, partnerystę, dalyvavimą, orientaciją į asmenį, kompleksiškumą, orientaciją į rezultatus.
Tarptautinis įvertinimo lygis Leliūnų socialinės globos namams, kaip ir kiekvienai socialinei įstaigai, labai svarbus, nes tai skatina siekti dar didesnės kokybės teikiamų paslaugų kontekste.

Utenos rajono savivaldybės administracijoje pradedamas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas

akreditavimasLietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai nustatė, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. galės būti teikiama tik akredituota socialinė priežiūra. Tik akredituotos socialinės paslaugos, teikiamos asmenims, galės būti finansuojamos valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšomis. Akredituojama 3 metų laikotarpiui, su galimybe ją pratęsti. Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr), Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac583370dd9111eb9f09e7df20500045), įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas ir gauti finansavimą, Utenos rajono  savivaldybės administracijai  el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. jau gali teikti nustatytos formos prašymą bei dokumentus. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Dokumentai pateikiami vienu laišku naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas.

Continue Reading

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės vizitas

Šiandien, lapkričio 19 d., Utenos rajono savivaldybėje lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė su komanda. Ministrę lydi patarėjai Tomas Kavaliauskas, Martynas Šiurkus, Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės vadovė Daina Urbonienė ir Seimo narys Edmundas Pupinis.

Continue Reading

Prasideda akcija „Gerumas mus vienija“: daugiau naujų galimybių dalintis su vargstančiais

2021 11 18 Akcija Gerumas mus vienijaEsant sudėtingai situacijai šalyje bei stebint išaugusius pagalbos reikalingų žmonių skaičius Carito kasmetinė pagalbos vieni kitiems iniciatyva „Gerumas mus vienija“ šiemet startavo dviem savaitėmis anksčiau. Iniciatyvos organizatoriai tikisi, kad nepaisant įtemptos padėties mūsų šalyje – žmonės norės dalintis ir aukos pagalbai vargstantiems, o tą šiemet bus galima padaryti keliais būdais. Nuo gruodžio mėnesio prie žvakelių iniciatyvos šiemet prisijungia ir mūsų partneris – didžiausias prekybos tinklas „Maxima“, taip pat visą gruodį bus galima paaukoti ir uždegti virtualią žvakutę virtualiame akcijos „Gerumas mus vienija“ žemėlapyje.

Continue Reading

Lietuvos Caritas ir Lietuvos advokatai ir vėl vienija jėgas: dovanos 3 savaites nemokamų teisinių konsultacijų

2021 11 1 AdvokaturaJau šeštus metus iš eilės Lietuvos advokatai ir advokatų padėjėjai vienijasi drauge su Lietuvos Caritas, siekdami artėjančių gražiausių metų švenčių proga padėti sunkumus patiriantiems Lietuvos žmonėms. Teisės profesionalai padovanos teisės klausimais nemokamas konsultacijas, kurias teiks tris savaites – nuo lapkričio 22 dienos iki gruodžio 10 dienos.

Continue Reading

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/w0553a/domains/utena.lt/public_html/templates/gravity/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 3 in /home/w0553a/domains/utena.lt/public_html/templates/gravity/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47