school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Įgyvendintas projektas „Aging in Comfort“

Interreg Latvija Lietuva logoUtenos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais sėkmingai įgyvendino 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Socialinė senjorų integracija“ (Aging in Comfort). Projektas truko 18 mėn.
Siekiant gerinti teikiamų socialinės priežiūros namuose paslaugų kokybę, šeši Utenos rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai išklausė 8 dienų 64 valandų teorinius mokymus, kuriuose nagrinėtos tokios temos kaip geriatrijos pagrindai, senyvo amžiaus žmonių sveikatos problemos, savipagalbos priemonės, globos proceso esmė ir įvairovė, mirtis ir mirimas. Vienas darbuotojas dalyvavo pažintiniame vizite Švedijoje, kur susipažino su šios šalies patirtimi teikiant globos paslaugas namuose. Mokymų medžiagos pagrindu išleistas mobiliųjų komandų darbo metodologinis vadovas. Projekto eigoje įsigyta įrangos, sudarančios galimybę teikti aukštesnės kokybės paslaugas – specializuotas automobilis VW Crafter neįgaliųjų pervežimui, nešiojamas elektrokardiografas, vartymo paklodės, perkėlimo diržai, slankiosios lentos ir kita.

Continue Reading

Priežiūros komiteto posėdis

2019 10 29 projektas2019 m. spalio 29 d. Utenos rajono savivaldybėje įvyko 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr.LLI-341 „Senjorų socialinė integracija" (Aging in Comfort) priežiūros komiteto trečiasis posėdis. Jame dalyvavo visų projekto partnerių atstovai iš 5 Latvijos ir 2 Lietuvos savivaldybių. Projekto vadovė Laila Vilmane supažindino komiteto narius su projekto įgyvendinimo eiga, biudžeto pakeitimais, reikalavimais galutinei ataskaitai. Vėliau buvo pasikeista nuomonėmis dėl tolimesnio bendradarbiavimo socialinės rūpybos srityje.

Baigiamoji projekto konferencija

2019 10 29 projektas2019 m. rugsėjo 26 d. įvyko baigiamoji projekto konferencija Rezeknėje (Latvija). Jos tikslas – aptarti mobiliųjų komandų , teikiančių paslaugas pagyvenusiems žmonėms namuose, situaciją Latvijoje ir Lietuvoje bei numatyti jų plėtrą. Konferencijoje dalyvavo virš 50 įvairių organizacijų darbuotojų, atstovaujančių pagyvenusių žmonių interesus šešiose pasienio regiono savivaldybėse. Jos metu vyko specializuotų transporto priemonių, skirtų paslaugų teikimui namuose, paroda.

Darbas su elektrokardiografu

2019 10 29 projektas2019 m. liepos mėnesį įsigijome mobilųjį elekrokardiografą SCHILLER Cardiovit FT-1.Nuotraukoje UAB Spektramed inžinierius Dovydas Opulskis apmoko mobilios komandos specialistę darbui su prietaisu. Mobiliųjų komandų specialistai, kurie įgijo žinias projekto LLI-341 „Senjorų socialinė integracija“ mokymuose, turėdami šį prietaisą, galės teikti kokybiškesnes paslaugas rajono gyventojams - klienui kardiogramą bus galima padaryti jo namuose, nevykstant į gygdymo įstaigą.

Neįgaliųjų patogumui – specializuotas automobilis

2019 06 06 projektasUtenos rajono savivaldybė, įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Senjorų socialinė integracija" (Nr.LLI-341), įsigijo naujutėlaitį specializuotą automobilį Volkswagen Crafter, skirtą vežti neįgaliems žmonės, sevyvo amžiaus asmenims, ligoniams.
Minėto projekto tikslas: pagerinti senyvo amžiaus žmonių intergravimosi į visuomenę sąlygas bei socialinės priežiūros namuose teikiamų paslaugų kokybę. Projekto partneriai – penkios Latvijos ir Utenos bei Molėtų rajonų savivaldybės. Jame numatoma apmokyti 40 mobiliųjų komandų specialistų ir patobulinti šių komandų teikiamų socialinių paslaugų įrangą. Planuojama, kad projektas suteiks naudą apie 1300 vyresnio amžiaus asmenų Latvijos-Lietuvos pasienio regione.

Continue Reading

Mokymai Utenoje

2019 06 04 projektas2019 m.gegužės 28-31 dienomis Utenoje tęsėsi mobiliųjų komandų specialistų teoriniai mokymai bei bendradarbiavimo tinklo kūrimas. Juose dalyvavo 40 specialistų iš visų projekto partnerių. Mokymus tema „Globos proceso sąvoka, esmė ir įvairovė" pravedė UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" vyr. konsultantė Jūratė Griciūtė.

  • 1
  • 2

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/w0553a/domains/utena.lt/public_html/templates/gravity/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 3 in /home/w0553a/domains/utena.lt/public_html/templates/gravity/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47