school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Švietimo pagalba

Paslaugos tikslas – sumažinti vaikų iškritimą iš švietimo sistemos ir užtikrinti švietimo pagalbos prieinamumą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Paslaugos teikėjai – Utenos švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys (toliau – PPT), švietimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas ir kiti specialistai).
Paslaugos teikimo būdas – atsižvelgiant į situacijos sudėtingumą, paslauga gali būti teikiama individualiai, grupėje ir pogrupyje. Paslauga teikiama, kai ją skiria ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisija ar PPT, tėvų (globėjų / rūpintojų) sutikimu.
Švietimo pagalba Utenos rajono savivaldybėje 

Eil. Nr.

Paslaugos teikėjas

Buveinė

Kontaktiniai duomenys

1.

Utenos  švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba

Aukštakalnio g. 5, Utena
www.usc.utena.lm.lt

Tel. (8 389) 61546

 

2.

Švietimo pagalbos specialistai Utenos švietimo įstaigose

https://www.svietimas.utena.lm.lt

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041