school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymas

Paslaugos tikslas - sudaryti sąlygas ugdyti (-is) būtinas kultūrines ir informacines kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas) ir skaitymo raštingumą, įgalinančius formuoti (-is) pasaulėžiūrą, socialinius ir emocinius įgūdžius, efektyviai naudotis medijomis, žiniasklaida, kitais informacijos šaltiniais ir susijusius su kūrybingumo, kritinio mąstymo, mokėjimo mokytis ir mokymosi visą gyvenimą gebėjimais, reikalingais socializacijai ir aktyviam gyvenimui pilietinėje visuomenėje

Paslaugos teikėjai - savivaldybių viešosios bibliotekos ir savivaldybių viešųjų bibliotekų filialai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai.

Paslaugos teikimo būdai - atsižvelgiant į paslaugos gavėjo amžių, asmens kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo lygį, teikiamos paslaugos sudėtingumą, paslauga gali būti teikiama tiek individualiai, tiek ir grupėje. Paslauga pradedama teikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo asmens kreipimosi į paslaugos teikėją dienos. Paslauga teikiama kiekvienam besikreipiančiam asmeniui.

 Kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymo paslaugos teikėjai Utenos rajono savivaldybėje:
Kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymo paslaugas Utenos rajono savivaldybėje teikia Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, kurią sudaro Viešoji biblioteka (Maironio g. 12, Utena), 2 miesto (Aukštakalnio ir Smėlio) bibliotekos bei 20 kaimo padalinių.

Eil. Nr.

Institucijos/organizacijos pavadinimas

Buveinė, kontaktiniai duomenys

Teikiamos paslaugos

1.

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Maironio g. 12, Lt-28143 Utena

Tel. (8-389) 61606

www.uvb.lt

Knygų skolinimas į namus; 
Informacija, atsakymai į užklausas, konsultacijos; 
Internetas;
Pagalba, konsultacijos ir mokymai ieškantiems informacijos; 
Garso ir vaizdo įrašai; 
Kopijavimas, skenavimas, spausdinimas, informacijos įrašymas į kompaktinius diskus, dokumentų įrišimas. 

2.

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos padaliniai

www.uvb.lt/lt/biblioteka/kontaktai

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041