school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2019 m. sausio mėn.

2019-01-31

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLŲ SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503, Utena, tel. (8-389) 61620, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Plano rengėjas: UAB "Flonilita", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230, tel. (8 37) 759 028, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Projekto vadovas Arūnas Ginkevičius, tel. 8 (8 37) 759 028.
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. AĮ-616 "Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo".
Planavimo tikslas: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infastruktūros plėtrą.
Planavimo uždaviniai: pakeisti Utenos seniūnijos vietinės reikšmės vidaus kelio Nr.33 atkarpos vietą tarp žemės sklypų (kad. Nr.8230/0008:383 ir kad. Nr. 8230/0008:385), esančių Meldeikiškių k., Utenos sen., Utenos raj. sav.
Specialiojo plano koregavimo viešinimo tvarka: supaprastinta.

Specialiojo plano koregavimo sprendinių viešinimas: su parengtais specialiojo plano koregavimo sprendiniais galima susipažinti nuo 2019-02-08 iki 2019-02-21 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-82-18-404), Utenos rajono savivaldybės administracijos (Utenio a. 4, Utena) ir Utenos seniūnijos (Utenio a. 4, Utena) skelbimų lentose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl specialiojo plano koregavimo planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, LT-28503, Utena) ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-82-18-404) iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos (2019-02-21). Atmestų pasiūlymų pareiškėjai gautus atsakymus gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2019-01-16

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Utenos rajono savivaldybės Kiauliupio telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV):

SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Utenos gelžbetonis" (į. k. 183728778); adresas - Aukštaičių g. 8, LT-28216 Utena, mob. tel.: +370 389 69666, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., direktorius Evaldas Indrašius.
SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Utenos raj. sav. Kiauliupio telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas.
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
SPAV atrankos dokumentų rengėjas: UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, mob. tel. +370 662 38817.
Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Kiauliupio telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – UAB „Utenos gelžbetonis" adresu - Aukštaičių g. 8, LT-28216 Utena, mob. tel.: +370 389 69666, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui – UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, mob. tel. +370 662 38817, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 8 iki 17 val. Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.

2019-01-11

Skelbiame Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-142, keitimo žemės sklype (kadastro Nr. 8270/0003:290 Utenos m. k. v.), esančiame Bokšto g. 1, Utenos m

2019-01-02

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-142, keitimo rengimą

Planavimo pagrindas:
1. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. AĮ-1139 „Dėl pritarimo iniciatorių pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo".
2. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. AĮ-1266 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo, planavimo tikslų nustatymo ir planavimo darbų programos patvirtinimo".

Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Detaliojo plano keitimo tikslai:
1. Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.
2. Padalinti žemės sklypą į septynis atskirus žemės sklypus.

Planavimo darbų programoje, patvirtintoje Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. AĮ-1266 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo, planavimo tikslų nustatymo ir planavimo darbų programos patvirtinimo" numatyta, kad Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Susipažinti su paskelbtais Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais galima Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus 107 kabinete ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041