school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ FINANSINĖS PASKATOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOMS IR (AR) VEIKSMAMS, FORMUOJANT KLIMATO POLITIKĄ IR INFORMUOJANT VISUOMENĘ APIE KLIMATO KAITĄ

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) 2023-01-30 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas kompensacinei išmokai gauti (toliau - Paraiškos) pagal priemonę Nr. KK-AM-NVO01 „Finansinės paskatos NVO veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą, 2023-01“, patvirtintą Tvarkos aprašu.

Continue Reading

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų konkursui

 Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų konkursui pagal prioritetinių remiamų veiklų sąrašą, kuris nurodytas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-06 įsakymu Nr. AĮ-369 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto  Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo 18 punkte (https://teisineinformacija.lt/utena/document/68274)  bei 2023 m. gamtosauginės veiklos projektų tikslinius prioritetus:
- aplinkosauginiai renginiai, skirti šventėms, susijusioms su aplinkos tausojimu, paminėti (Žemės dienai, Pasaulinei vandens dienai, Pasaulinei paukščių dienai, Tarptautinei biologinės įvairovės dienai, Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai, Tarptautinei dienai be automobilio, Pasaulinei natūralios aplinkos dienai, Pasaulinei gyvūnijos dienai ir t.t.);
- šviečiamoji aplinkosauginė veikla (paskaitos, informaciniai lankstinukai ir t.t.);
- Nevyriausybinių organizacijų aplinkosauginė veikla.

Continue Reading

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Utenos rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone projektų konkursui

Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Utenos rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone projektų konkursui pagal Prevencinių priemonių sąrašą, kuris įvardintas Projektų finansavimo tvarkos aprašo 17 punkte. Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. balandžio 21 d. 15.45 val. Paraiškas galite pristatyti į Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 103 kab. (Utenio a. 4, Utena), taip pat paraiškos gali būti pateiktos paštu,  registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt - įėjus pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis – „Kita“, kvietimo skelbimo būsena - „Paskelbtas“). Kitais būdais, tai yra elektroniniu paštu arba kitais adresais, išsiųstos Paraiškos nevertinamos. Jeigu Paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė Paraiškų pateikimo diena. Už Paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą atsako Pareiškėjas. Kartu su Paraiška pateikiami visi Paraiškos formoje nurodyti dokumentai. Projektų finansavimo tvarkos aprašas ir projektų paraiškos forma yra interneto svetainėje https://www.utena.lt/index.php/lt/medziojamuju-gyvunu-prevencines-priemones.
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė, tel. 8 (389) 61599 el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-19 įsakymas Nr. AĮ 659 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
Projekto finansavimo paraiškos forma

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas jaunimo užimtumo srities projektams finansuoti

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. AĮ-209 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetus skelbimo“, Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetus:

  • Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas;
  • Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra;
  • Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas savivaldybėje;
  • Jaunų žmonių lyderystės įgūdžių stiprinimas;
  • Jaunimo verslumo skatinimas;
  • Jaunimo emocinės sveikatos gerinimas;
  • Lygių galimybių įgyvendinimas.

Continue Reading

Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas jaunimo užimtumo srities sportinės veiklos projektams finansuoti

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. AĮ-189 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities sportinės veiklos projektų finansavimo prioritetus 2023 metams skelbimo" Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.
Paraiškos teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2023 m. vasario 28 d. 16:00 val. Utenio a. 4, Utena, 103 kab., taip pat gali būti pateiktos paštu, registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą (www.epaslaugos.lt, įėjus, pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis - „Sportas“).

Continue Reading

  • 1
  • 2

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041