school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Aplinkos apsaugos skyrius

Position:
vyr. specialistė
Address:
Utenio a. 4-324 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 43520
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


FUNKCIJOS

1. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
3. Organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sraute susidarančių elektros ir elektroninės įrangos, pavojingų atliekų, naudotų padangų, biologiškai skaidžių atliekų, didelių gabaritų, tekstilės ir statybos atliekų, antrinių žaliavų tvarkymą, visuomenės informavimą.
4. Dalyvauja komunalinių atliekų surinkimo aikštelių vietų parinkimo veikloje, sistemina informaciją.
5. Organizuoja savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėseną, informuoja visuomenę.
6. Rengia metines informacijas skyriaus kompetencijos ribose Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
7. Rengia, organizuoja savivaldybės aplinkos monitoringo, oro kokybės valdymo programų parengimą.
8. Organizuoja aplinkos stebėsenos vykdymą, įgyvendinimą, prognozuoja gamtinės aplinkos pokyčius ir galimas pasekmes, teikia informaciją visuomenei ir valstybės institucijoms.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041