school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

Position:
vyr. specialistė
Address:
Utenio a. 4-322 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 61612
Mobile:
+370 61005772
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS APSAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


FUNKCIJOS
1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
3. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
4. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Organizuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą, įgyvendinimą.
15. Organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymą.
16. Koordinuoja savivaldybės priešgaisrinę saugą vykdančių įstaigų veiklą.
17. Organizuoja visuomenės informavimą apie branduolinės ir radiologinės avarijos, radioaktyviųjų medžiagų taršą, galinčių turėti ar turinčias įtakos aplinkos užterštumui, žmonių sveikatai ar gyvybei. Organizuoja radiacinės saugos priemonių įgyvendinimą ir vykdo kitas su radiacine sauga susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę, nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą.
19. Teikia informaciją, reikalingą apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms, ūkio subjektams, kitoms įstaigoms ir gyventojams vykdyti civilinės saugos užduotis.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – elektros inžinerija;
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
1.4. darbo patirtis – civilinės saugos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:0
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
2.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

3. Transporto priemonių pažymėjimai:0
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

4. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:0
4.1. pažymėjimas, įgytas baigus civilinės saugos mokymo programos kursą.

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041