school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Aplinkos apsaugos skyrius

Position:
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Address:
Utenio a. 4-220 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 61599
Mobile:
+370 616 43107
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
7. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
9. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
10. Dalyvauja Želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbe, rengia Želdynų ir želdinių apsaugos taisykles.
11. Dalyvauja likviduojant ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padarinius.
12. Koordinuoja nuotekų surinkimo ir valymo klausimus aplinkosauginiu aspektu.
13. Organizuoja bioįvairovės tyrimus ir rengia išsaugojimo programas, organizuoja tvarkymo darbus.
14. Rengia ataskaitas aplinkos apsaugos srityje ir teikia skyriaus vedėjui.
15. Organizuoja aplinkosauginį švietimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekologija (arba);
1.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
1.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Transporto priemonių pažymėjimai:0
2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041