school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Vyžuonų seniūnija

Position:
seniūnė
Address:
Šilo g. 4, LT - 28030 Vyžuonos, Utenos raj.
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 60053
Mobile:
+370 602 80436
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYŽUONŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS
1. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
2. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
4. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
5. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
6. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
8. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
9. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
10. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Vykdo seniūnijos nuostatuose nurodytas seniūno funkcijas.
12. Organizuoja seniūnijos veiklą pagal seniūnijos metinį veiklos planą.
13. Įgyvendina seniūnijai priskirtas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme, siekiant užtikrinti visų vietos bendruomenės narių interesų įgyvendinimą.
14. Užtikrina seniūnijoje tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
1.3. studijų kryptis – vadyba;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:0
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3. Transporto priemonių pažymėjimai:0
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).


 EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Periodiškai peržiūrėti seniūnijoje rengiamus teisės aktus.
2. Prie Laisvės paminklo suorganizuoti Vyžuonų krašto karių savanorių įamžinimo lentos įrengimą ir atidengimo ceremoniją.
3. Dalyvauti organizuojant Vyžuonų miestelio Kraštiečių šventę. Šventės metu pasveikinti vyžuoniškių bendriją "Vyžuona" su dvidešimties metų jubiliejumi.
4. Pildyti Vyžuonų seniūnijos socialinio tinklo paskyrą.
5. Bendradarbiaujant su Plk. P. Saladžiaus šaulių 9-ąja rinktine atstatyti kryžių Plk. P. Saladžiaus gimtinėje.

 

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041