school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Vyžuonų seniūnija

Position:
socialinio darbo specialistė
Address:
Šilo g. 4, LT - 28030 Vyžuonos, Utenos r.
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 60047
Mobile:
+370 658 03128
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYŽUONŲ SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALUS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas , turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1.Turėti aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą socialinės apsaugos srityje;
1.2.Būti susipažinusiam su teisės aktais vietos savivaldos ir socialinės apsaugos srityje;
1.3. Mokėti dirbti kompiuteriu ir kompiuterinėmis programomis SPIS ir Kontora;
1.4. Būti pareigingam ir darbščiam, sugebėti bendrauti su žmonėmis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmeniui) reikalingumo bei paramos būdų;
2.2. Pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai arba kurioms apribotos tėvų teisės į vaikus;
2.3. Informuoja savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrių apie pastabėto smurto prieš vaikus ir vaikų nepriežiūros atvejus;
2.4. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinat vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones;
2.5. Nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą;
2.6. Informuoja atitinkamas įstaigas smurto artimoje aplinkoje atvejais;
2.7. Tvarko vienišų, senyvo amžiaus , neįgalių , socialinės rizikos suaugusių asmenų ir daugiavaikių šeimų apskaitą, padeda spręsti buitines problemas, juos lanko;
2.8. Priima iš gyventojų prašymus su dokumentų priedais, dėl nemokamo maitinimo mokyklose, kieto kuro kompensavimo, vienkartinių išmokų, maisto produktams iš intervencinių atsargų ir kitoms kompensacijoms gauti;
2.9. Nustato socialinių paslaugų poreikį pagal įvertintas asmens (šeimos) individualius gebėjimus ir galimybes savarankiškai gyventi, tvarkytis buityje, rūpintis šeima, spręsti iškilusias problemas;
2.10.Numatytas funkcijas vykdo laikantis vidaus darbo tvarkos taisyklių;
2.11. Už tinkamą funkcijų vykdymą atsako darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
2.12. Vykdo kitus, su Seniūnijos funkcijomis susijusius socialinio darbo, Seniūnijos seniūno pavedimus;
2.13. Šias pareigas einantis specialistas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041