school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Sudeikių seniūnija

Position:
socialinio darbo specialistė
Address:
Aukštaičių g. 12
LT-28039 Sudeikių mstl., Utenos raj.
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 34335
Send an Email
Miscellaneous Information:

SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS (0,75 ETATO) APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

PASKIRTIS

2. Socialinė pagalba seniūnijos vienišiems, neįgaliems asmenims, daugiavaikėms šeimoms ir kitoms socialinėms grupėms.

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Būti pareigingu, darbščiu, sugebėti bendrauti, turėti psichologinių žinių.
4. Turėti socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Laikantis socialinio teisingumo principų, lankyti vienišus ir neįgalius asmenis, daugiavaikes ir kitas socialiai remtinas šeimas, teikti jiems įmanomą socialinę pagalbą.
6. Vykdyti prevencinę veiklą, siekiant išvengti vaikų teisių pažeidimų.
7. Padėti seniūnijos gyventojams sutvarkyti reikiamus dokumentus pašalpoms, kompen-sacijoms gauti.
8. Tikrinti socialiai remiamų šeimų gyvenimo sąlygas ir surašyti buities tyrimo aktus.
9. Rinkti duomenis apie socialiai remtinų gyventojų grupes, sudaryti jų sąrašus, žinoti padėtį seniūnijoje.
10. Bendradarbiauti su socialinės rūpybos skyriumi, vaikų teisių apsaugos skyriumi, invalidų draugija, neįgaliųjų sąjunga, medicinos įstaigomis, mokyklomis, prireikus pasitelkti į pagalbą patyrusius specialistus.
11. Teikti gyventojams informaciją ir patarimus apie socialinę rūpybą, pagalbą.
12. Vykdyti kitus teisėtus seniūno pavedimus.

DARBUOTOJO PAVALDUMAS

13. Darbuotojas, einantis šias pareigas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas seniūnui.
14. Socialinio darbuotojo funkcijų vykdymą kontroliuoja seniūnas.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041