school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Sudeikių seniūnija

Position:
seniūnas
Address:
Aukštaičių g. 12
LT-28039 Sudeikių mstl., Utenos raj.
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 34323
Mobile:
+370 682 13300
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUDEIKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS
1. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
2. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
4. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
5. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
6. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
8. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
9. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
10. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Vykdo seniūnijos nuostatuose nurodytas seniūno funkcijas.
12. Organizuoja seniūnijos veiklą pagal seniūnijos metinį veiklos planą.
13. Įgyvendina seniūnijai priskirtas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme, siekiant užtikrinti visų vietos bendruomenės narių interesų įgyvendinimą.
14. Užtikrina seniūnijoje tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:0
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3. Transporto priemonių pažymėjimai:0
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Suorganizuoti paveikslų eksponavimo (pakabinimo) įrenginių sumontavimą rengiamo Sudeikių dailės muziejaus patalpose.
2. Parengti Sudeikių seniūnijos veiklos plano 2022 m. projektą.
3. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą viešojo administravimo klausimais.
4. Surengti XXIV tapytojų plenero ,,Alaušas-2022“ dalyvių tapybos darbų bei kitų menininkų kūrybos ekspozicijas.
5. Dalyvauti XIII-ojo tarptautinio plaukimo maratono ,,Sudeikiai- 2022“ organizacinio komiteto darbe, atlikti organizacinio komiteto pavestus darbus, sudarant kuo geresnes sąlygas plaukikams.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041