school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Kuktiškių seniūnija

Position:
vyresn. specialistė
Address:
Aukštaičių g. 1
LT-28021 Kuktiškių mstl., Utenos raj.
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 34359
Mobile:
+370 650 94440
Send an Email
Miscellaneous Information:

 UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KUKTIŠKIŲ SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS
1. Administruoja dokumentus.
2. Į apskaitą įtraukia bylas.
3. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
6. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo ir administravimo nuostatų vykdymą.
7. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo ir administravimo veiklų vykdymo.
9. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui.
10. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
11. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
12. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
13. Priima ir aptarnauja asmenis.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
15. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
16. Atlieka Seniūnijos seniūno funkcijas (išskyrus notarinius veiksmus) ir socialinio darbo specialisto funkcijas jų komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jiems negalint eiti pareigų.
17. Dalyvauja organizuojant Seniūnijos teritorijoje vykstančius kultūros ir sporto renginius.
18. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento,
Lietuvos Respublikos Seimo,
Utenos rajono savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus, seniūnaičių rinkimus.
19. Padeda tvarkyti Seniūnijos seniūnaitijų ir seniūnaičių veiklos dokumentus.
20. Pildo Seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščius teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Rengia dokumentacijos planą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041