school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Daugailių seniūnija

Position:
vyresn. specialistė
Address:
Daugailiai, Didžioji g. 48,
LT-28414 Utenos raj.
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 62316
Mobile:
+370 698 59167
Send an Email
Miscellaneous Information:

 UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DAUGAILIŲ SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 FUNKCIJOS

1. Administruoja dokumentus.
2. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
3. Į apskaitą įtraukia bylas.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
6. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo ir administravimo nuostatų vykdymą.
7. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo ir administravimo veiklų vykdymo.
9. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui.
10. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
11. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
12. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
13. Priima ir aptarnauja asmenis.
14. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
16. Atlieka seniūno funkcijas (išskyrus notarinius veiksmus) ir seniūnijos socialinio darbo specialisto funkcijas jų komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jiems negalint eiti pareigų.
17. Dalyvauja organizuojant seniūnijos teritorijoje vykstančius kultūros ir sporto renginius.
18. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo,Utenos rajono savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus, seniūnaičių rinkimus.
19. Padeda tvarkyti seniūnijos seniūnaitijų ir seniūnaičių veiklos dokumentus.
20. Rengia dokumentacijos planą.
21. Pildo seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščius teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas (iki 2024 m. sausio 1 d.);

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041