school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Daugailių seniūnija

Position:
seniūnė
Address:
Daugailiai, Didžioji g. 48,
LT-28414 Utenos raj.
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 35580
Mobile:
+370 698 52671
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DAUGAILIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
FUNKCIJOS

1. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
2. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
4. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
5. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
6. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
8. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
9. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
10. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme seniūnui nustatytas funkcijas.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.2. darbo patirties trukmė – 5 metai.
14. Transporto priemonių pažymėjimai:0
14.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041