school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Utenos seniūnija

Position:
vyr. specialistė
Address:
Utenio a. 4, 115 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 61649
Mobile:
+370 698 52398
Send an Email
Miscellaneous Information:

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
UTENOS SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
FUNKCIJOS
1. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo ir administravimo veiklų vykdymo.
3. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
4. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
5. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
6. Priima ir aptarnauja asmenis.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
10. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo ir administravimo nuostatų vykdymą.
11. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui.
12. Į apskaitą įtraukia bylas.
13. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
14. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
15. Atlieka Seniūnijos seniūno funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų (išskyrus notarinius veiksmus) nesant Seniūnijos seniūno pavaduotojo.
16. Rengia dokumentacijos planą.
17. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus, seniūnaičių rinkimus.
18. Padeda tvarkyti Seniūnijos seniūnaitijų ir seniūnaičių veiklos dokumentus.
19. Pildo seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščius teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041