school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Utenos seniūnija

Position:
seniūno pavaduotoja
Address:
114 kab., Utenio a. 4, Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 61648
Mobile:
+370 685 22791
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
2. Nesant seniūno, laikinai atlieka seniūnui nustatytas funkcijas.
3. Prireikus planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
4. Prireikus priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
5. Prireikus valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
7. Seniūno pavedimu atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Užtikrina seniūnijos veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.
9. Užtikrina seniūnijos veiklų vykdymą.
10. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
11. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusių dokumentų rengimą.
12. Organizuoja civilinę saugą seniūnijoje.
13. Rengia ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentus.
14. Dalyvauja organizuojant teikiant viešąsias paslaugas.
15. Rengia ir koordinuoja veiksmų planą, kuris užtikrina prevencinę pagalbą vaikui ir šeimai Seniūnijoje.
16. Koordinuoja seniūnijos gyventojų kultūrinius, sportinius renginius.
17. Koordinuoja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – pedagogika;
20.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.5. darbo patirtis – viešojo administravimo srityje;
20.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
20.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.8. darbo patirtis – viešųjų pirkimų organizavimo patirtis;
20.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
21. Atitikimas kitiems reikalavimams:
21.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
22. Transporto priemonių pažymėjimai:
22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041