school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Viešųjų pirkimų skyrius

Position:
skyriaus vedėjas
Address:
Utenio a. 4, 308 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 64044
Mobile:
+370 610 30066
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe.
11. Vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę bei viešojo pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę pagal Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas Finansų kontrolės taisykles.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
1.3. studijų kryptis – teisė;
arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – viešųjų pirkimų organizavimo patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


 EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS
1 užduotis: Pateikti administracijos direktoriui tvirtinti metinį savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų plano projektą, atsižvelgiant į poreikius pagal pirkimų iniciatorių pateiktus duomenis. Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka ir terminais CVP IS paskelbti viešųjų pirkimų suvestinę (viešųjų pirkimų planas).
2 užduotis: Tinkamai organizuoti Utenos rajono savivaldybės administracijoje vykdomus viešuosius pirkimus.
3 užduotis: Pasiekti, kad įvykę pirkimai būtų teigiamai įvertinti remiantis pirkimo iniciatorių viešojo pirkimo vertinimo anketų rezultatais.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041