school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Švietimo ir sporto skyrius

Position:
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Address:
Utenio a. 4, 225 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 64057
Mobile:
+370 8698 76071
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS  VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
7. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
9. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
10. Rengia savivaldybės švietimo pažangos, skyriaus metines veiklos ataskaitas. Rengia savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklius, teikia juos tvirtinti.
11. Konsultuoja savivaldybės švietimo ir sporto įstaigas strateginių ir metinių veiklos planų rengimo klausimais, derina mokyklų teikiamus planavimo dokumentus ir ataskaitų projektus per dokumentų valdymo sistemą.
12. Koordinuoja neformaliojo švietimo veiklas savivaldybėje, organizuoja neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo rengimą ir įgyvendinimą.
13. Koordinuoja savivaldybės edukacinės veiklos projektų įgyvendinimą.
14. Koordinuoja savivaldybės švietimo ir sporto teikėjų įsivertinimą ir išorės veiklos kokybės vertinimą.
15. Organizuoja ir dalyvauja vykdant nacionalinius ir tarptautinius mokinių pasiekimų tyrimus.
16. Koordinuoja vedėjo įsakymu paskirtų mokyklų veiklą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – pedagogika;
1.3. darbo patirtis – ne mažiau kaip 3 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. Gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;
2.2. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041