school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Buhalterinės apskaitos skyrius

Position:
Skyriaus vedėja
Address:
Utenio a. 4-222 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 63893
Mobile:
+370 612 46235
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo išankstinę finansų kontrolę bei sutarčių įsipareigojimų vykdymo priežiūros einamąją finansų kontrolę administracijos direktoriaus patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją.
11. Organizuoja skyriaus darbą vadovaujantis Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais.
12. Analizuoja programų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenis, teikia duomenis ir informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui.
13. Rengia programų sąmatų projektus pagal finansavimo šaltinius, programas, priemones, biudžeto išlaidų valstybinę ir ekonominę klasifikaciją. Patvirtinus savivaldybės biudžetą, rengia programų sąmatas ir, esant poreikiui, jas tikslina.
14. Koordinuoja ir kontroliuoja, kad Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų duomenys būtų suvesti į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.3. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui ketvirčiui pasibaigus per 50 dienų ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą, ketvirčiui pasibaigus, per 60 dienų.
Vertinimo rodiklis: Pateiktos Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui tarpinės finansinės ataskaitos ketvirčiui pasibaigus per 50 dienų ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas ketvirčiui pasibaigus, per 60 dienų ir negauta pastabų iš kontroliuojančių institucijų
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Pasikeitus teisės aktams pakeisti apskaitos vadovą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Vertinimo rodiklis: Pasikeitus teisės aktams per 30 dienų pakeistas apskaitos vadovas, patvirtintas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Atlikus skyrių vedėjams vidaus kontrolės Administracijoje analizę ir vertinimą, susisteminti pateiktą informaciją ir pateikti Administracijos direktoriui ir Finansų skyriui.
Vertinimo rodiklis: Atlikus skyrių vedėjams vidaus kontrolės Administracijoje analizę ir vertinimą, iki vasario 20 d. susisteminti pateiktą informaciją ir pateikti Administracijos direktoriui ir Finansų skyriui
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-02-20

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041