school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Position:
vyresn. specialistė (civilinė metrikacija)
Address:
Utenio a. 4 I a. 100 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 61749
Mobile:
+370 614 10886
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
5. Priima ir aptarnauja asmenis.
6. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
8. Administruoja dokumentus.
9. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
10. Į apskaitą įtraukia bylas.
11. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
12. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo ir administravimo nuostatų vykdymą.
13. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą.
14. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo ir administravimo veiklų vykdymo.
16. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui.
17. Dirba su Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS).
18. Įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfecijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus.
19. Registruoja gaunamus ir siunčiamus skyriaus dokumentus. Tvarko skyriaus archyvą.
20. Užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą.
21. Registruoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.18 straipsnio 1-8 punktuose nurodytus civilinės būklės aktus ir teikia skyriaus vedėjui tvirtinti, organizuoja santuokos sudarymo ceremonijas.
22. Rengia vardo, pavardės pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, anuliavimo, atkūrimo bylas ir teikia skyriaus vedėjui tvirtinti.
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
24.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
25.1. kalba – anglų;
25.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

26. Transporto priemonių pažymėjimai:0
26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041