school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2020 m. sausio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO  2020 M. SAUSIO 28 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASITARIMŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ
2020-01-23

1. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.
2. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo.
3. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo „Biovela-Utenos mėsa“, UAB.
6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras“.
7. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
8. Dėl gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS -269 „Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
10. Dėl pritarimo 2008 m. gegužės 26 d. Utenos Rašės hipodromo koncesijos sutarties Nr. S3-146 9.1.2 punkto ir priedo Nr.4 „Susitarimas“ pakeitimui.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.
15. Dėl patalpų, esančių pastate – mokykloje, J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje, nuomos.

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. SAUSIO 28 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ
2020-01-23

1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos.
3. Dėl Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2019 m. ataskaitos.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos.
5. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.
6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo.
7. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo „Biovela-Utenos mėsa“, UAB.
10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras“.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. TS-91 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Edvino Ašoklio paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas“ pakeitimo.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Daliaus Drungos paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos ligoninės direktoriaus pareigas“ pakeitimo.
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
16. Dėl pritarimo motyvuotai išvadai.
17. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
18. Dėl gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS -269 „Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
20. Dėl pritarimo 2008 m. gegužės 26 d. Utenos Rašės hipodromo koncesijos sutarties Nr. S3-146 9.1.2 punkto ir priedo Nr.4 „Susitarimas“ pakeitimui.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
22. Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
24. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.
25. Dėl patalpų, esančių pastate – mokykloje, J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje, nuomos.
26. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
27. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
29. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.
34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros Utenos rajono savivaldybės mokyklose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
35. Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 111 Utena-Kaltanėnai-Švenčionys ruožą 0,007-2,134 km (unikalus statinio Nr. 4400-4149-1858).
36. Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo ir Utenos rajono savivaldybės Utenos, Sudeikių, Kuktiškių, Saldutiškio, Leliūnų, Užpalių, Daugailių ir Tauragnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo planų rengimo.

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. SAUSIO 27 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 323 KABINETE, DARBOTVARKĖ
2020-01-23

1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos.
3. Dėl Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2019 m. ataskaitos.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos.
5. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.
6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo.
7. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo „Biovela-Utenos mėsa“, UAB.
10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras“.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. TS-91 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Edvino Ašoklio paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas“ pakeitimo.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Daliaus Drungos paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos ligoninės direktoriaus pareigas“ pakeitimo.
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
16. Dėl pritarimo motyvuotai išvadai.
17. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
18. Dėl gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS -269 „Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
20. Dėl pritarimo 2008 m. gegužės 26 d. Utenos Rašės hipodromo koncesijos sutarties Nr. S3-146 9.1.2 punkto ir priedo Nr.4 „Susitarimas“ pakeitimui.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
22. Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
24. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.
25. Dėl patalpų, esančių pastate – mokykloje, J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje, nuomos.
26. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimo sumažinimo.
27. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
29. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.
34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros Utenos rajono savivaldybės mokyklose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
35. Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 111 Utena-Kaltanėnai-Švenčionys ruožą 0,007-2,134 km (unikalus statinio Nr. 4400-4149-1858).
36. Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo ir Utenos rajono savivaldybės Utenos, Sudeikių, Kuktiškių, Saldutiškio, Leliūnų, Užpalių, Daugailių ir Tauragnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo planų rengimo.

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. SAUSIO 28 D., 15 VAL. 00 MIN.,
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 207 KABINETE, DARBOTVARKĖ
2020-01-23

1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos.
3. Dėl gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo.
4. Dėl patalpų, esančių pastate – mokykloje, J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje, nuomos.
5. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimo sumažinimo.
6. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimo sumažinimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
Papildomas klausimas
Informacija dėl galimybės įsteigti premiją geriausiam Utenos rajono gimnazijos, progimnazijos, pagrindinės mokyklos, pradinės mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos bei neformaliojo švietimo įstaigos mokytojui.

Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041