school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2019 m. gruodžio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. GRUODŽIO 17 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASITARIMŲ SALĖJE,DARBOTVARKĖ
2019-12-12

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB „Kasandros grupė“.
3. Dėl žemės mokesčio lengvatos.
4. Dėl mokesčių lengvatų.
5. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
6. Dėl pritarimo projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono seniūnijose“.
7. Dėl Utenos regiono vietos veiklas grupės projekto „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“ dalinio finansavimo.
8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Bikuvos“ prekyba.
9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo „Bikuva“, UAB.
10. Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į Utenos rajono trišalę tarybą.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.
14. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
15. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai klubui „U40 plius“.
16. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
17. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
18. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
19. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
Papildomas klausimas:
Dėl elektroninių paslaugų Utenos rajono savivaldybės gyventojams plėtros ir tinklapio www. utena.lt atnaujinimo galimybių

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. GRUODŽIO 17 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2019-12-12

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl žemės mokesčio lengvatos.
3. Dėl mokesčių lengvatų.
4. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
5. Dėl pritarimo projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono seniūnijose“.
6. Dėl Utenos regiono vietos veiklas grupės projekto „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“ dalinio finansavimo.
7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Bikuvos“ prekyba.
8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo „Bikuva“, UAB.
9. Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į Utenos rajono trišalę tarybą.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.
13. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
14. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai klubui „U40 plius“.
15. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
16. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
17. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
18. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
19. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
20. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl darbdavių, pageidaujančių dalyvauti įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
24. Dėl Laikinųjų darbų pagal Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo.
25. Dėl VšĮ Utenos ligoninės gydymo tarybos sudarymo.
26. Dėl VšĮ Utenos ligoninės slaugos tarybos sudarymo.
27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
Papildomi klausimai:
1. Informacija apie Utenos rajono kaimo kelių priežiūrą.
2. Informacija apie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtrą ir rekonstravimo galimybes savivaldybės teritorijoje.

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. GRUODŽIO 16 D., 15 VAL. 30 MIN.,  UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 323 KABINETE, DARBOTVARKĖ
2019-12-12

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl žemės mokesčio lengvatos.
3. Dėl mokesčių lengvatų.
4. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
5. Dėl pritarimo projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono seniūnijose“.
6. Dėl Utenos regiono vietos veiklas grupės projekto „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“ dalinio finansavimo.
7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Bikuvos“ prekyba.
8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo „Bikuva“, UAB.
9. Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į Utenos rajono trišalę tarybą.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.
13. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
14. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai klubui „U40 plius“.
15. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
16. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
17. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
18. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
19. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
20. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl darbdavių, pageidaujančių dalyvauti įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
24. Dėl Laikinųjų darbų pagal Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo.
25. Dėl VšĮ Utenos ligoninės gydymo tarybos sudarymo.
26. Dėl VšĮ Utenos ligoninės slaugos tarybos sudarymo.
27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
Papildomi klausimai:
1. Informacija apie Utenos rajono kaimo kelių priežiūrą.
2. Informacija apie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtrą ir rekonstravimo galimybes savivaldybės teritorijoje.

 Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019 M. GRUODŽIO 17 D., 15 VAL. 00 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 207 KABINETE, DARBOTVARKĖ

2019-12-12

1. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
3. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
4. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.
Papildomas klausimas:
Informacija dėl galimybės įsteigti premiją geriausiam Utenos rajono gimnazijos, progimnazijos, pagrindinės mokyklos, pradinės mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos mokytojui.

 Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041