school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2022 m. birželio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. BIRŽELIO 28 D., 15 VAL. 30 MIN., SAVIVALDYBĖS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2022-06-22

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
3. Dėl įgaliojimų suteikimo paskirti nedirbančių asmenų atvejo vadybininką.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-333 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2022 metais nustatymo.
9. Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.
10. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2023 metams nustatymo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-208 „Dėl Darnaus judumo Utenos mieste plano rengimo“ pakeitimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-102 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-319 „Dėl priemokos skyrimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo.
14. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2021 metais ataskaitai.
15. Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo didinant UAB „Utenos šilumos tinklai“ įstatinį kapitalą.
18. Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Utenos ligoninės dalininke.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-62 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
21. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
22. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
23. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Asociacijai „Kurkime ir aukime kartu“.
24. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos mokyklai - vaikų darželiui „Eglutė“.
25. Dėl savivaldybės būsto nuomos.
26. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
27. Dėl Viešosios įstaigos Utenos ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. BIRŽELIO 28 D., 15 VAL. 00 MIN., TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2022-06-22

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
3. Dėl įgaliojimų suteikimo paskirti nedirbančių asmenų atvejo vadybininką.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-333 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2022 metais nustatymo.
9. Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.
10. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2023 metams nustatymo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-208 „Dėl Darnaus judumo Utenos mieste plano rengimo“ pakeitimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-102 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-319 „Dėl priemokos skyrimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-132 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. TS-87 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2022 metų bendrojo plano patvirtinimo" pakeitimo.
17. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2021 metais ataskaitai.
18. Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo didinant UAB „Utenos šilumos tinklai“ įstatinį kapitalą.
21. Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Utenos ligoninės dalininke.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-62 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
24. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
25. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
26. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Asociacijai „Kurkime ir aukime kartu“.
27. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos mokyklai - vaikų darželiui „Eglutė“.
28. Dėl savivaldybės būsto nuomos.
29. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
30. Dėl Viešosios įstaigos Utenos ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ pakeitimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ pakeitimo.

Papildomi klausimai:

33. Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje.
34. Dėl klausimo, numatyto svarstyti birželio mėnesio savivaldybės tarybos posėdyje, svarstymo atidėjimo.
35. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto rengimo.
36. Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo eigos.
37. Informacija apie Utenos mieste vykdomus daugiabučių namų renovacijos projektus.
38. Informacija dėl visuomenei svarbių statinių projektavimo.

 

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. BIRŽELIO 27 D., 15 VAL. 30 MIN., SAVIVALDYBĖS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2022-06-22

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
3. Dėl įgaliojimų suteikimo paskirti nedirbančių asmenų atvejo vadybininką.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-333 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2022 metais nustatymo.
9. Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.
10. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2023 metams nustatymo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-208 „Dėl Darnaus judumo Utenos mieste plano rengimo“ pakeitimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-102 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-319 „Dėl priemokos skyrimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-132 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. TS-87 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2022 metų bendrojo plano patvirtinimo" pakeitimo.
17. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2021 metais ataskaitai.
18. Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo didinant UAB „Utenos šilumos tinklai“ įstatinį kapitalą.
21. Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Utenos ligoninės dalininke.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-62 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
24. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
25. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
26. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Asociacijai „Kurkime ir aukime kartu“.
27. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos mokyklai - vaikų darželiui „Eglutė“.
28. Dėl savivaldybės būsto nuomos.
29. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
30. Dėl Viešosios įstaigos Utenos ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ pakeitimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ pakeitimo.

 

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. BIRŽELIO 28 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 323 KAB., DARBOTVARKĖ

2022-06-22

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. TS-87 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2022 metų bendrojo plano patvirtinimo" pakeitimo.
3. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos mokyklai - vaikų darželiui „Eglutė“.

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                    Raimundas Čepukas

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041