school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2021 m. rugpjūčio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

2021-08-19

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-203 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ pakeitimo.
5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo Giedriaus Rapoporto IĮ ,,Aukštakalnio taksi“.
6. Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.
7. Dėl valstybei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto (mikroautobusų) pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
8. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
9. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise.
10. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
11. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.
12. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (mokyklinį autobusą) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
13. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nematerialųjį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-40 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-160 „Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo“ pakeitimo.
18. Dėl Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo.

 

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D., 11 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-08-19

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-203 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ pakeitimo.
5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo Giedriaus Rapoporto IĮ ,,Aukštakalnio taksi‘‘.
6. Dėl pasiūlymų dėl Utenos rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-121 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021-2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.
10. Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.
11. Dėl valstybei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto (mikroautobusų) pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
12. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
13. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
15. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.
16. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (mokyklinį autobusą) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
17. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
18. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nematerialųjį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-40 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
20. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-160 „Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo“ pakeitimo.
23. Dėl Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
25. Dėl patikėjimo teisės pasibaigimo į valstybinės žemės sklypą.
26. Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo (Bėdžių k., Vyžuonų sen.).
27. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
29. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo.

 

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. RUGPJŪČIO 23 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-08-19

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-203 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ pakeitimo.
5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo Giedriaus Rapoporto IĮ ,,Aukštakalnio taksi‘‘.
6. Dėl pasiūlymų dėl Utenos rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-121 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021-2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.
10. Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.
11. Dėl valstybei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto (mikroautobusų) pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
12. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
13. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
15. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.
16. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (mokyklinį autobusą) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
17. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
18. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nematerialųjį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-40 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
20. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-160 „Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo“ pakeitimo.
23. Dėl Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
25. Dėl patikėjimo teisės pasibaigimo į valstybinės žemės sklypą.
26. Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo (Bėdžių k., Vyžuonų sen.).
27. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
29. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo.

 

Komiteto pirmininko pavaduotojas Albinas Grincevičius

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D., 15 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-08-19

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-121 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021-2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.
7. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
8. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.
9. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (mokyklinį autobusą) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
10. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
11. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nematerialųjį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
12. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo.

 

Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041