school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2021 m. kovo mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. KOVO 23 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

2021-03-18

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
3. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo.
5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo MB „Kurk save“.
6. Dėl pritarimo projektui „Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo (u. k. 26696) pritaikymas bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą Utenos rajone“.
7. Dėl Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (sklandytuvą, lėktuvą ir automobilį) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn.
10. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.
11. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
12. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Utenos rajono gyventojams dydžių nustatymo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. KOVO 23 D., 11 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-03-18

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-130 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo” pakeitimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
6. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo.
8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo MB „Kurk save“.
9. Dėl pritarimo projektui „Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo (u. k. 26696) pritaikymas bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą Utenos rajone“.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo ir lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos nustatymo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS–288 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (sklandytuvą, lėktuvą ir automobilį) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn.
15. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.
16. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
17. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro nuostatų patvirtinimo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
19. Dėl pavedimo nustatyti viešųjų įstaigų vidaus kontrolės tvarką.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos darbo laiko suderinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-147 „Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
25. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-83 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
26. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
27. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-129 „Dėl statuso suteikimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms“ pakeitimo.
29. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo laiko suderinimo.
31. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Utenos rajono gyventojams dydžių nustatymo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
33. Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Utenos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
34. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai dėl projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1210 Svėdasai – Butiškiai – Užpaliai 14,712 km tilto per Šventąją rekonstravimas, įskaitant tilto prieigų sutvarkymą“ įgyvendinimo.
35. Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.
36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
37. Dėl geografinių charakteristikų keitimo gatvei (Daugailių sen.).

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. KOVO 22 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-03-18

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-130 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo” pakeitimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
6. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo.
8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo MB „Kurk save“.
9. Dėl pritarimo projektui „Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo (u. k. 26696) pritaikymas bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą Utenos rajone“.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo ir lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos nustatymo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS–288 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (sklandytuvą, lėktuvą ir automobilį) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn.
15. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.
16. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
17. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro nuostatų patvirtinimo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
19. Dėl pavedimo nustatyti viešųjų įstaigų vidaus kontrolės tvarką.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos darbo laiko suderinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-147 „Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
25. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-83 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
26. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
27. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-129 „Dėl statuso suteikimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms“ pakeitimo.
29. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo laiko suderinimo.
31. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Utenos rajono gyventojams dydžių nustatymo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
33. Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Utenos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
34. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai dėl projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1210 Svėdasai – Butiškiai – Užpaliai 14,712 km tilto per Šventąją rekonstravimas, įskaitant tilto prieigų sutvarkymą“ įgyvendinimo.
35. Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.
36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
37. Dėl geografinių charakteristikų keitimo gatvei (Daugailių sen.).

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. KOVO 23 D., 15 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-03-18

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo MB „Kurk save“.
5. Dėl pritarimo projektui „Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo (u. k. 26696) pritaikymas bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą Utenos rajone“.
6. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (sklandytuvą, lėktuvą ir automobilį) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn.
7. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
8. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
12. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-83 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
13. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo.

Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041