school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2020 m. gruodžio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. GRUODŽIO 15 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

2020-12-10

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB „Kasandros grupė“.
4. Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo.
5. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos steigimo.
6. Dėl atstovo į Utenos regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo.
7. Dėl pritarimo projektui „Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle“.
8. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB „Agrenta“.
9. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Švyturys – Utenos alus“.
10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos trikotažas“.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-290 „Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.
12. Dėl asmenų skyrimo į viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ valdybą ir įgaliojimo balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime.
13. Dėl VšĮ Utenos ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.
14. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
15. Dėl sutikimo viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį projektui ,,Bendradarbystės centro „Spiečius“ įgyvendinti.
16. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (nešiojamuosius kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
18. Dėl savivaldybės būsto nuomos.

 

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. GRUODŽIO 15 D., 11 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2020-12-10

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB „Kasandros grupė“.
4. Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo.
5. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos steigimo.
6. Dėl atstovo į Utenos regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo.
7. Dėl pritarimo projektui „Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle“.
8. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB „Agrenta“.
9. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Švyturys – Utenos alus“.
10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos trikotažas“.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-290 „Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.
12. Dėl asmenų skyrimo į viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ valdybą ir įgaliojimo balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime.
13. Dėl VšĮ Utenos ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.
14. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
15. Dėl sutikimo viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį projektui ,,Bendradarbystės centro „Spiečius“ įgyvendinti.
16. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (nešiojamuosius kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
18. Dėl savivaldybės būsto nuomos.
19. Dėl įgaliojimų suteikimo Utenos rajono savivaldybės merui vertinti savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų veiklą.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-331 „Dėl VšĮ Utenos ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo.
21. Dėl Edvino Ašoklio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio didinimo karantino metu.
22. Dėl Daliaus Drungos darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio didinimo karantino metu.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
25. Dėl Utenos Vyturių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
26. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sumažinimo.
27. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitai.
28. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniam asmeniui, ūkininkaujančiam žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone.
29. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės įstatų pakeitimo.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo nustatymo.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo.
34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo 2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-255 „Dėl Utenos rajono savivaldybės Utenos, Sudeikių, Kuktiškių, Saldutiškio, Leliūnų, Užpalių, Daugailių ir Tauragnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo, gyvenamųjų vietovių panaikinimo ir pavadinimų suteikimo” pakeitimo.
35. Dėl sutikimo finansuoti Vaišnoriškių kaimo kelio atkarpos (nuo tilto, einančio per Būkos upę, iki Vaišnoriškių kaimo gyvenvietės pabaigos) asfalto dangos įrengimo darbus.

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. GRUODŽIO 14 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2020-12-10

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB „Kasandros grupė“.
4. Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo.
5. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos steigimo.
6. Dėl atstovo į Utenos regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo.
7. Dėl pritarimo projektui „Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle“.
8. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB „Agrenta“.
9. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Švyturys – Utenos alus“.
10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos trikotažas“.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-290 „Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.
12. Dėl asmenų skyrimo į viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ valdybą ir įgaliojimo balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime.
13. Dėl VšĮ Utenos ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.
14. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
15. Dėl sutikimo viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį projektui ,,Bendradarbystės centro „Spiečius“ įgyvendinti.
16. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (nešiojamuosius kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
18. Dėl savivaldybės būsto nuomos.
19. Dėl įgaliojimų suteikimo Utenos rajono savivaldybės merui vertinti savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų veiklą.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-331 „Dėl VšĮ Utenos ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo.
21. Dėl Edvino Ašoklio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio didinimo karantino metu.
22. Dėl Daliaus Drungos darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio didinimo karantino metu.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
25. Dėl Utenos Vyturių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
26. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sumažinimo.
27. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitai.
28. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniam asmeniui, ūkininkaujančiam žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone.
29. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės įstatų pakeitimo.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo nustatymo.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo.
34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo 2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-255 „Dėl Utenos rajono savivaldybės Utenos, Sudeikių, Kuktiškių, Saldutiškio, Leliūnų, Užpalių, Daugailių ir Tauragnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo, gyvenamųjų vietovių panaikinimo ir pavadinimų suteikimo” pakeitimo.
35. Dėl sutikimo finansuoti Vaišnoriškių kaimo kelio atkarpos (nuo tilto, einančio per Būkos upę, iki Vaišnoriškių kaimo gyvenvietės pabaigos) asfalto dangos įrengimo darbus.

 

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. GRUODŽIO 15 D., 13 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2020-12-10

1. Dėl asmenų skyrimo į viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ valdybą ir įgaliojimo balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime.
2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (nešiojamuosius kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
5. Dėl Utenos Vyturių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
6. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sumažinimo.
7. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitai.

 

Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041