school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2020 m. birželio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. BIRŽELIO 23 D., 13 VAL. 00 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASITARIMŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

 2020-06-18

 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.
 • Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 • Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2020 metams nustatymo.
 • Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams.
 • Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB „Kasandros grupė“.
 • Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2021 metams nustatymo.
 • Dėl pritarimo projektui „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.
 • Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba“.
 • Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų.
 • Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
 • Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo.
 • Dėl sutikimo suteikti patalpas seniūnijų buveinėms įregistruoti Juridinių asmenų registre.
 • Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 3, Utena) nuomos sutarties atnaujinimo su UAB „Elpama“.
 • Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį.
 • Dėl trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.
 • Dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės administracijai nuomotis lengvuosius automobilius.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.

Komiteto pirmininkas   Vaidas Lankauskas


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. BIRŽELIO 23 D., 14.00 VAL., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

 2020-06-18

 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.
 • Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 • Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2020 metams nustatymo.
 • Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams.
 • Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB „Kasandros grupė“.
 • Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2021 metams nustatymo.
 • Dėl pritarimo projektui „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.
 • Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba“.
 • Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo.
 • Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
 • Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo.
 • Dėl sutikimo suteikti patalpas seniūnijų buveinėms įregistruoti Juridinių asmenų registre.
 • Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 3, Utena) nuomos sutarties atnaujinimo su UAB „Elpama“.
 • Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį.
 • Dėl trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.
 • Dėl Utenos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo ir Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų
 • Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą sumažinimo.
 • Dėl įgaliojimo suteikimo.
 • Dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės administracijai nuomotis lengvuosius automobilius.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės ir miestelių herbų, kitų savivaldybės simbolių naudojimo ir vėliavų iškėlimo tvarkos patvirtinimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS- 186 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 • Dėl šeimos stiprinimo Utenos rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 • Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo.
 • Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. BIRŽELIO 22 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

 2020-06-18

 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.
 • Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 • Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2020 metams nustatymo.
 • Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams.
 • Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB „Kasandros grupė“.
 • Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2021 metams nustatymo.
 • Dėl pritarimo projektui „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.
 • Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba“.
 • Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo.
 • Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
 • Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo.
 • Dėl sutikimo suteikti patalpas seniūnijų buveinėms įregistruoti Juridinių asmenų registre.
 • Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 3, Utena) nuomos sutarties atnaujinimo su UAB „Elpama“.
 • Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį.
 • Dėl trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.
 • Dėl Utenos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo ir Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų
 • Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą sumažinimo.
 • Dėl įgaliojimo suteikimo.
 • Dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės administracijai nuomotis lengvuosius automobilius.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės ir miestelių herbų, kitų savivaldybės simbolių naudojimo ir vėliavų iškėlimo tvarkos patvirtinimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS- 186 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 • Dėl šeimos stiprinimo Utenos rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 • Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo.
 • Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.

Papildomi klausimai:

Dėl VšĮ Utenos ligoninės veiklos.
Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą savižudybių prevencijos srityje.

Komiteto pirmininkas  Arvydas Paleckis


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. BIRŽELIO 23 D., 15 VAL. 00 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 207 KABINETE, DARBOTVARKĖ

 2020-06-18

 • Dėl trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.
 • Dėl Utenos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo ir Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 • Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą sumažinimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės ir miestelių herbų, kitų savivaldybės simbolių naudojimo ir vėliavų iškėlimo tvarkos patvirtinimo.

Papildomas klausimas
Dėl kultūrinės veiklos analizės ir ilgalaikės strategijos formavimo.

Komiteto pirmininkas  Raimundas Čepukas

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041