school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2020 m. gegužės mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. GEGUŽĖS 26 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASITARIMŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2020-05-21

 • Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl pavedimo teikti viešąsias paslaugas.
 • Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste savikainos nustatymo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2019-2021 metų priemonių plano patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios.
 • Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020-  2022 metams tvarkos aprašo patvirtinimo.
 • Dėl pritarimo projektui ,,Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“ ir jo įgyvendinimui numatomų skirti lėšų.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos autobusų parkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos butų ūkis“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl nekilnojamojo turto pirkimo.
 • Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kultūros ir socialinės plėtros centrui“ pakeitimo.
 • Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai ir Utenos r. Užpalių gimnazijai.
 • Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą (kompiuterinę įrangą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas


 UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. GEGUŽĖS 26 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2020-05-21

 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.
 • Dėl išvados pateikimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti.
 • Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl pavedimo teikti viešąsias paslaugas.
 • Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste savikainos nustatymo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2019-2021 metų priemonių plano patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios.
 • Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020-2022 metams tvarkos aprašo
 • Dėl pritarimo projektui ,,Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“ ir jo įgyvendinimui numatomų skirti lėšų.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos autobusų parkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos butų ūkis“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl nekilnojamojo turto pirkimo.
 • Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kultūros ir socialinės plėtros centrui“ pakeitimo.
 • Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai ir Utenos r. Užpalių gimnazijai.
 • Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą (kompiuterinę įrangą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl Utenos vaikų lopšelio – darželio ,,Želmenėlis“ nuostatų patvirtinimo.
 • Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
 • Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
 • Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
 • Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.
 • Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo.

Komiteto pirmininkas  Egidijus Puodžiukas


 UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. GEGUŽĖS 25 D., 15 VAL. 30 MIN., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2020-05-21

 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.
 • Dėl išvados pateikimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti.
 • Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl pavedimo teikti viešąsias paslaugas.
 • Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste savikainos nustatymo.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2019-2021 metų priemonių plano patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios.
 • Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020-2022 metams tvarkos aprašo
 • Dėl pritarimo projektui ,,Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“ ir jo įgyvendinimui numatomų skirti lėšų.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos autobusų parkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos butų ūkis“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl pritarimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
 • Dėl nekilnojamojo turto pirkimo.
 • Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kultūros ir socialinės plėtros centrui“ pakeitimo.
 • Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai ir Utenos r. Užpalių gimnazijai.
 • Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą (kompiuterinę įrangą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl Utenos vaikų lopšelio – darželio ,,Želmenėlis“ nuostatų patvirtinimo.
 • Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
 • Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
 • Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
 • Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.
 • Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo.

Komiteto pirmininkas  Arvydas Paleckis


 UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. GEGUŽĖS 26 D., 15 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2020-05-21

 • Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2019-2021 metų priemonių plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 • Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr, TS-45 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kultūros ir socialinės plėtros centrui“ pakeitimo.
 • Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai ir Utenos r. Užpalių gimnazijai.
 • Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą (kompiuterinę įrangą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
 • Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl Utenos vaikų lopšelio - darželio ,,Želmenėlis“ nuostatų patvirtinimo.

Komiteto pirmininkas   Raimundas Čepukas

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041