school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Asmenys, konsultuojantys Utenos rajono savivaldybės jaunimą įvairiais klausimais

Darbas su jaunimu – ugdomojo pobūdžio veikla su jaunais žmonėmis ar jų grupėmis jų laisvalaikiu, atsižvelgiant į jų poreikius, siekiant sudaryti sąlygas jauniems žmonėms integruotis į visuomenės gyvenimą bei įgalinti juos atsakingai kurti asmeninį gyvenimą, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame bei profesiniame gyvenime. Darbas su jaunimu papildo formalųjį švietimą ir auklėjimą (ugdymą) šeimoje.
Jaunimo darbuotojų veiklos uždaviniai: vykdyti kryptingą ugdomąją veiklą, orientuotą į jauno žmogaus ir visuomenės poreikius; skatinti jaunus žmones atrasti, naudoti ir plėtoti vidinius bei išorinius išteklius; atsižvelgti į aktualius jaunų žmonių poreikius; sudaryti prasmingo jaunų žmonių laisvalaikio, užimtumo ir savirealizacijos galimybes, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones.
Darbas su jaunimu reikalauja profesionalaus žmogaus. Tam neužtenka vien pašaukimo, reikalaujama tam tikrų kompetencijų, kuriomis pasižymintis jaunimo darbuotojas gebėtų dirbti su jaunais žmonėmis. Tam, kad galima būtų pagelbėti jaunam žmogui spręsti iškilusias problemas, jaunimo darbuotojas turi turėti tam tikrą žinių bei įgūdžių bagažą. Žinios, gebėjimai ir kompetencijos turi būti nuolatos lavinami įvairiuose neformaliojo ugdymo metodika pagrįstuose mokymuose. Darbas su jaunimu gali vykti įvairių sričių įstaigose ir organizacijose.

Asmenys, konsultuojantys Utenos rajono savivaldybės jaunimą įvairiais klausimais

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041