school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo atnaujinimo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą Utenos rajone projektas

logoVisuotinai pripažinta, kad kultūros paveldas turi didelį pritaikymo turizmo reikmėms ir kitiems visuomenės poreikiams potencialą. Ši priemonė įtrauka į Utenos rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2018-2024 m., numatant sutvarkyti Utenos rajono savivaldybės kultūros paveldo objektus ir juos pritaikyti turizmo, rekreacijos, viešosioms, edukacinėms ir bendruomeninėms reikmėms.
Ypač patraukliais traukos centrais Lietuvoje tampa atgaivinti dvarai. Utenos rajone išlikęs Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namas dėl architektūrinio ir memorialinio pobūdžio vertingųjų savybių yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas (u. k. 26696). Siekiant sutelkti šio vertingo kultūros paveldo objekto aktualizavimui reikalingus finansavimo šaltinius, Utenos rajono savivaldybės administracija inicijavo projektą, kurio tikslas – atnaujinti Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namą (u. k. 26696) ir pritaikyti bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą Utenos rajone.

Įgyvendinant projektą numatoma atlikti dalies Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo (u. k. 26696) tvarkybos ir remonto darbus bei įsigyti dalies patalpų įrengimui reikalingus baldus, audiovizualinių ir informacinių technologijų sistemas. Tikimasi, kad projekto veiklos prisidės prie šio istorinio pastato išsaugojimo ir atvėrimo visuomenei saugiam naudojimui, gyvenimo kokybės gerinimui, kraštovaizdžio gražinimui. Sėkmingai atnaujintas kultūros paveldo objektas sukurs Užpaliuose erdves vietos bendruomenės iniciatyvoms įgyvendinti ir turistų traukos centrą, sudarys esmines prielaidas tolimesniam turizmo vystymui Užpalių krašte, prisidės prie kultūros paveldo puoselėjimo bei turizmo plėtros Utenos rajone.
Projektas įgyvendinamas pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ I prioriteto priemonės 2 veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros paveldo objektų atnaujinimą, kraštovaizdį“.
Projektą planuojama įgyvendinti iki 2023 m. birželio 15 d. Projekto vertė – 247 241,78 Eur. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041