school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2022 12 30 vizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių sporto paskirties inžinerinių statinių ir administracinės bei maitinimo paskirties pastatų (sportinės motokroso trasos, autokroso trasos, pėsčiųjų tilto, administracinio, maitinimo, pagalbinių pastatų) projektavimą, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba pagal Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, žemės sklype, kadastro Nr. 8207/0004:322 Biliakiemio k. v., esančiame Pakalnės g. 1A, Alių k., Utenos sen., Utenos r. sav., yra leidžiama.


Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Motokroso ir autokroso trasų komplekso, Utenos r. sav., Utenos sen., Alių k., Pakalnės g. 1A, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
Statybos geografinė vieta: Pakalnės g. 1A, Alių k., Utenos sen., Utenos r. sav., sklypo kadastro Nr. 8207/0004:322 Biliakiemio k. v.
Statinio paskirtis: Sporto paskirties inžineriniai statiniai (11), kitos paskirties inžineriniai statiniai (12), kiti transporto statiniai (8.6), administracinės paskirties pastatai (7.2), maitinimo paskirties pastatai (7.5)
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, Utena, (+370) 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Statytojas: Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, Utena, (+370) 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektuotojas: UAB „Baltican LTD“, A. Strazdo g. 84, Kaunas, tel. (+370) 673 26323, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas ir rengėjas: architektas Tautvydas Pasvenskas, tel. (+370) 650 50550, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2022 m. gruodžio 30 d. iki 2023 m. sausio 19 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 673 26323 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Teirautis galima užsakovo, kontaktinis asmuo Vytautas Leika, tel. (+370) 389 63894, (+370) 698 24657, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu UAB „Baltican LTD“, A. Strazdo g. 84, Kaunas, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. sausio 19 d. nuo 15.00 val. Projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene vyks adresu Utenio a. 4, Utenoje, Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose, mažojoje salėje (III aukštas).

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=8156423

Dokumentai >>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041