school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių kitos paskirties inžinerinių statinių (Puodžių parko Leliūnuose, prie Vytauto Valiušio keramikos muziejaus) projektavimą, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais yra parengtas detalusis planas ir statyba žemės sklypuose, kadastro Nr. 8234/0003:364, Nr. 8234/0003:276, Nr. 8234/0003:366 Leliūnų k. v. esančiuose Tuopų skg. 2, Topolių g. 5 ir Topolių g. 5A, Leliūnų k., Leliūnų sen., Utenos r. sav., yra leidžiama.


Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių Utenos r. sav., Leliūnai, Tuopų skg. 2, Topolių g. 5 ir Topolių g. 5A supaprastintas statybos projektas. („Puodžių parkas prie Vytauto Valiušio keramikos muziejaus“)
Statybos geografinė vieta: Tuopų skg. 2, Topolių g. 5 ir Topolių g. 5A, Leliūnų k., Leliūnų sen., Utenos r. sav., sklypų kadastro Nr. 8234/0003:364, Nr. 8234/0003:276, Nr. 8234/0003:366 Leliūnų k. v.
Statinio paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
Statytojas (užsakovas): Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, Utena, (+370) 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektuotojas: Individuali veikla Saulius Druskis, Bažnyčių g. 6-1, LT-91246 Klaipėda, tel. (+370) 684 29951, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas ir rengėjas: Saulius Druskis, tel. (+370) 684 29951, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo Sauliaus Druskio patalpose, adresu Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2022 m. gruodžio 29 d. iki 2023 m. sausio 16 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val., tel. (+370) 684 29951, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Teirautis galima užsakovo, kontaktinis asmuo Jūratė Paragytė, tel. (+370) 389 63990, (+370) 616 99603, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu, adresu Sauliui Druskiui, LT-91246 Klaipėda, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. sausio 16 d. nuo 15.00 val. Projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene vyks Vytauto Valiušio keramikos muziejaus patalpose, adresu Topolių g. 7, Leliūnai, Leliūnų sen., Utenos r. sav.

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=8143541

Dokumentai >>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041