school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2022 11 28 vizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas UAB „Utenos turtas“ informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus prekybos paskirties pastato projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais yra parengtas detalusis planas ir pastato statyba, pagal Utenos rajono teritorijos bendrojo plano sprendinius, žemės sklype, kadastro Nr. 8270/0008:60 Utenos n. k.v., esančiame, Pievų g. 1, Utenos m., yra leidžiama.


Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato Pievų g. 1, Utenoje, statybos projektas.
Statybos geografinė vieta: Pievų g. 1, Utenos m., sklypo kadastro Nr. 8270/0008:60 Utenos m. k.v.
Statinių paskirtis: Prekybos paskirties pastatai (7.3).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
Statytojas: UAB „Utenos turtas“, Savanorių pr. 1-63, Vilnius, tel. (+370) 620 73981, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektuotojas: UAB „Projesta Group“, Savanorių pr. 1-63, Vilnius, tel. (+370) 620 73981, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas ir rengėjas: Nerijus Anušauskas, tel. (+370) 620 73981, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo patalpose, iš anksto susitarus, adresu Savanorių pr. 1-63, Vilnius, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, skiltyje „Visuomenei svarbūs statiniai“, nuo 2022 m. lapkričio 28 d. iki 2022 m. gruodžio 14 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 620 73981, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu UAB „Projesta Group“, Savanorių pr. 1-63, Vilnius, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo, išnagrinėjęs visus gautus visuomenės atstovų pasiūlymus, juos priima arba motyvuotai atmeta ir atsako raštu, nurodydamas pasiūlymo atmetimo motyvus.
Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. gruodžio 14 d. 17.00 val., Projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/81640520839?pwd=NmR1RHFFN2xWMm0xOE5aVGg1cEhUUT09 Meeting ID: 816 4052 0839
Passcode: 2FQRVh

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=8033635

Dokumentai >>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041