school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2022 11 16 MockenaiPranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių kitos paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo ir paskirties keitimo projektavimą, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais yra parengtas detalusis planas ir statinio statyba pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės sklype, kadastro Nr. 8207/0001:82 Biliakiemio k.v., esančiame, Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav., yra galima.

Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių – komposto brandinimo aikštelės ir biosklaidžių atliekų pastogės Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav., rekonstravimo ir pastatų paskirties keitimo, projektas.
Statybos geografinė vieta: Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav., sklypo kadastro Nr. 8207/0001:82 Biliakiemio k.v.
Statinių paskirtis: Esama – kiti inžineriniai statiniai (12), būsima – sandėliavimo paskirties pastatai (7.9) ir gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos.
Statytojas: UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, J. Basanavičiaus g. 59, Utena, (+370) 389 50440, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektuotojas: UAB „Aukstata“, P. Motiekaičio g. 2, LT-77103 Šiauliai, tel. (+370) 41 520055, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovė ir rengėja: architektė Roma Bernadišienė, at. Nr. A 314, tel. (+370) 699 48464, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , rengėja architektė Aistė Stulgytė, tel. (+370) 679 44717, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: statytojo patalpose, adresu Sąvartyno g. 5, Mockėnai, Utenos sen., Utenos r. sav., darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, skiltyje „Visuomenei svarbūs statiniai“, nuo 2022 m. lapkričio 16 d. iki 2022 m. gruodžio 5 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjos teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val., tel. (+370) 679 44717, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu UAB „Aukstata“, P. Motiekaičio g. 2, LT-77103 Šiauliai, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo, išnagrinėjęs visus gautus visuomenės atstovų pasiūlymus, juos priima arba motyvuotai atmeta ir atsako raštu, nurodydamas pasiūlymo atmetimo motyvus.
Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene įvyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu 2022 m. gruodžio 5 d., nuo16.00 iki 17.00 val. Transliacijos prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/89848878825?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09 Susirinkimo ID: 898 4887 8825
Prisijungimo slaptažodis: 1

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.
Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=7998053

Dokumentai

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041