school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2022 09 21 VizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas UAB „Vita paradisi“ informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus prekybos paskirties pastato projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais yra parengtas detalusis planas ir statyba, žemės sklype, kadastro Nr. 8270/0004:127 Utenos m. k.v., esančiame K. Donelaičio g. 4, Utenoje, yra leidžiama.
Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.

Techninio projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato K. Donelaičio g. 4, Utenos mieste, statybos projektas (A laida).
Statybos geografinė vieta: K. Donelaičio g. 4, Utena, sklypo kadastro Nr. 8270/0004:127 Utenos m. k.v.
Statinio paskirtis: Prekybos paskirties pastatai (7.3).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas –komercinės paskirties objektų teritorijos.
Statytojas: UAB „Vita paradisi“, Ukmergės g. 246, Vilnius, tel. (+370) 659 95473, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektuotojas: UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, Utena, tel. (+370) 389 56554, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovė, architektė ir rengėja: Lolita Šeduikytė, tel. (+370) 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo UAB „Romas ir Virgis“ patalpose, adresu Utenio a. 6, Utena, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2022 m. rugsėjo 21 d. iki 2022 m. spalio 11 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. tel. (+370) 616 70223, (+370) 389 56554, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu, adresu UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, Utena, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba telefonais (+370) 616 70223, (+370) 389 56554, per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. spalio 11 d. 15.00 val., adresu Utenio a. 4, Utenoje, Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose, mažojoje salėje (III aukštas).
Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:  https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=7841392

Dokumentai >>>

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041